Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

paws_x_wiki

 • opis:

Ten zestaw danych zawiera 23 659 par ewaluacyjnych PAWS przetłumaczonych przez człowieka i 296 406 par szkoleniowych przetłumaczonych maszynowo w sześciu typologicznie różnych językach:

 • Francuski
 • hiszpański
 • Niemiecki
 • chiński
 • język japoński
 • koreański

W celu uzyskania dalszych informacji, patrz papier towarzyszących: ŁAPY-X: Cross-zyczne kontradyktoryjności Zbiór danych do sparafrazować Identyfikacja na https://arxiv.org/abs/1908.11828

Podobnie jak w PAWS Dataset, przykłady są podzielone na sekcje Train/Dev/Test. Wszystkie pliki są w formacie tsv z czterema kolumnami:

id Unikalny identyfikator dla każdej pary zdania1 Pierwsze zdanie2 Drugie zdanie (hałaśliwe_)etykieta (hałaśliwe) etykieta dla każdej pary

Każda etykieta ma dwie możliwe wartości: 0 oznacza, że ​​para ma inne znaczenie, a 1 oznacza, że ​​para jest parafrazą.

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'sentence1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
@InProceedings{pawsx2019emnlp,
 title = { {PAWS-X: A Cross-lingual Adversarial Dataset for Paraphrase Identification} },
 author = {Yang, Yinfei and Zhang, Yuan and Tar, Chris and Baldridge, Jason},
 booktitle = {Proc. of EMNLP},
 year = {2019}
}

paws_x_wiki/de (domyślna konfiguracja)

 • Opis config: Przetłumaczony na de

 • Zbiór danych rozmiar: 15.27 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49,380
'validation' 2000

paws_x_wiki/pl

 • Opis config: Przetłumaczony na pl

 • Zbiór danych rozmiar: 14.59 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49,175
'validation' 2000

paws_x_wiki/es

 • Opis config: Tłumaczone Es

 • Zbiór danych rozmiar: 15.27 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49,401
'validation' 1961

paws_x_wiki/fr

 • Opis config: Tłumaczone do fr

 • Zbiór danych rozmiar: 15.79 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49 399
'validation' 1988

paws_x_wiki/ja

 • Opis config: Tłumaczone to ja

 • Zbiór danych rozmiar: 17.77 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49 401
'validation' 2000

paws_x_wiki/ko

 • Opis config: Tłumaczone do ko

 • Zbiór danych rozmiar: 16.42 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 1999
'train' 49,164
'validation' 2000

paws_x_wiki/zh

 • Opis config: Tłumaczone do ZH

 • Zbiór danych rozmiar: 13.20 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 49 401
'validation' 2000