Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

gumka_multi_rc

 • opis:

Eraser Multi RC to zestaw danych dla zapytań w kilku wierszach, wraz z odpowiedziami i uzasadnieniem. Każdy przykład w tym zbiorze danych składa się z następujących 5 części

 1. Przejście wielowierszowe 2. Zapytanie o przejście 3. Odpowiedź na pytanie
 2. Klasyfikacja dotycząca tego, czy odpowiedź jest poprawna, czy błędna 5. Wyjaśnienie uzasadniające klasyfikację
Podział Przykłady
'test' 4848
'train' 24 029
'validation' 3214
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'evidences': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'passage': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'query_and_answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@unpublished{eraser2019,
  title = {ERASER: A Benchmark to Evaluate Rationalized NLP Models},
  author = {Jay DeYoung and Sarthak Jain and Nazneen Fatema Rajani and Eric Lehman and Caiming Xiong and Richard Socher and Byron C. Wallace}
}
@inproceedings{MultiRC2018,
  author = {Daniel Khashabi and Snigdha Chaturvedi and Michael Roth and Shyam Upadhyay and Dan Roth},
  title = {Looking Beyond the Surface:A Challenge Set for Reading Comprehension over Multiple Sentences},
  booktitle = {NAACL},
  year = {2018}
}