div2k

Zbiór danych DIV2K: obrazy wysokiej jakości w rozdzielczości DIVerse 2K stosowane w wyzwaniach @ NTIRE (CVPR 2017 i CVPR 2018) oraz @ PIRM (ECCV 2018)

FeaturesDict({
  'hr': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'lr': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
godz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
lr Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
@InProceedings{Agustsson_2017_CVPR_Workshops,
  author = {Agustsson, Eirikur and Timofte, Radu},
  title = {NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Dataset and Study},
  booktitle = {The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
  url = "http://www.vision.ee.ethz.ch/~timofter/publications/Agustsson-CVPRW-2017.pdf",
  month = {July},
  year = {2017}
}

div2k/bicubic_x2 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: wykorzystuje dane bicubic_x2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.68 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.68 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 800
'validation' 100

div2k/bicubic_x3

 • Opis konfiguracji: Używa danych bicubic_x3.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.16 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.16 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 800
'validation' 100

div2k/bicubic_x4

 • Opis konfiguracji: wykorzystuje dane bicubic_x4.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.97 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.97 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 800
'validation' 100

div2k/bicubic_x8

 • Opis konfiguracji: Używa danych bicubic_x8.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.78 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.78 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 800
'validation' 100

div2k/nieznany_x2

 • Opis konfiguracji: Używa danych unknown_x2.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.48 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.48 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 800
'validation' 100

div2k/nieznany_x3

 • Opis konfiguracji: Używa danych unknown_x3.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.10 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.11 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 800
'validation' 100

div2k/nieznany_x4

 • Opis konfiguracji: Używa danych unknown_x4.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.93 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.93 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 800
'validation' 100

div2k/realistic_mild_x4

 • Opis konfiguracji : wykorzystuje dane realistic_mild_x4.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.00 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.00 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 800
'validation' 100

div2k/realistic_difficult_x4

 • Opis konfiguracji : wykorzystuje dane realistic_difficult_x4.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.98 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.99 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 800
'validation' 100

div2k/realistic_wild_x4

 • Opis konfiguracji : wykorzystuje dane realistic_wild_x4.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.74 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 14.62 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 3200
'validation' 100