głębokie_chwasty

Zbiór danych DeepWeeds składa się z 17 509 zdjęć przedstawiających osiem różnych gatunków chwastów pochodzących z Australii in situ wraz z sąsiednią florą. Wybrane gatunki chwastów występują lokalnie na łąkach pasterskich w stanie Queensland. Obrazy zostały zebrane z inwazji chwastów w następujących miejscach w Queensland: „Black River”, „Charters Towers”, „Cluden”, „Douglas”, „Hervey Range”, „Kelso”, „McKinlay” i „Paluma”.

Rozdzielać Przykłady
'train' 17509
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=9),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (256, 256, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@article{DeepWeeds2019,
 author = {Alex Olsen and
  Dmitry A. Konovalov and
  Bronson Philippa and
  Peter Ridd and
  Jake C. Wood and
  Jamie Johns and
  Wesley Banks and
  Benjamin Girgenti and
  Owen Kenny and
  James Whinney and
  Brendan Calvert and
  Mostafa {Rahimi Azghadi} and
  Ronald D. White},
 title = { {DeepWeeds: A Multiclass Weed Species Image Dataset for Deep Learning} },
 journal = {Scientific Reports},
 year = 2019,
 number = 2058,
 month = 2,
 volume = 9,
 issue = 1,
 day = 14,
 url = "https://doi.org/10.1038/s41598-018-38343-3",
 doi = "10.1038/s41598-018-38343-3"
}