Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

domena

 • Opis :

Zestaw danych DomainNet składa się z obrazów z sześciu różnych domen, w tym zdjęć (prawdziwych), malarstwa, clipartów, ekspresów, infografik i szkiców. Na domenę przypada od 48 000 do 172 000 obrazów (łącznie 600 000) podzielonych na 345 klas.

W tej wersji TFDS DomainNet używana jest wyczyszczona wersja.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=345),
})
@inproceedings{peng2019moment,
 title={Moment matching for multi-source domain adaptation},
 author={Peng, Xingchao and Bai, Qinxun and Xia, Xide and Huang, Zijun and Saenko, Kate and Wang, Bo},
 booktitle={Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision},
 pages={1406--1415},
 year={2019}
}

domena/rzeczywista (konfiguracja domyślna)

 • Rozmiar pobierania : 5.65 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.75 GiB

 • Dzieli :

Podział Przykłady
'test' 52,041
'train' 120 906

Wyobrażanie sobie

domena/malarstwo

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.43 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 3.30 GiB

 • Dzieli :

Podział Przykłady
'test' 21850
'train' 50,416

Wyobrażanie sobie

domena/clipart

 • Rozmiar pobierania : 1.19 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 1.27 GiB

 • Dzieli :

Podział Przykłady
'test' 14 604
'train' 33 525

Wyobrażanie sobie

domena/szybkie losowanie

 • Rozmiar pliku do pobrania : 445.65 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 435.16 MiB

 • Dzieli :

Podział Przykłady
'test' 51 750
'train' 120 750

Wyobrażanie sobie

domena/infografika

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.04 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.17 GiB

 • Dzieli :

Podział Przykłady
'test' 15 582
'train' 36 023

Wyobrażanie sobie

domena/szkic

 • Rozmiar pobierania : 2.46 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 2.55 GiB

 • Dzieli :

Podział Przykłady
'test' 20.916
'train' 48,212

Wyobrażanie sobie