domena

 • opis :

Zbiór danych DomainNet składa się z obrazów z sześciu różnych domen, w tym zdjęć (prawdziwych), malarstwa, clipartów, ekspresów, infografiki i szkiców. Na domenę przypada od 48 000 do 172 000 obrazów (łącznie 600 000) podzielonych na 345 klas.

W tej wersji TFDS DomainNet używana jest oczyszczona wersja.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=345),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
@inproceedings{peng2019moment,
 title={Moment matching for multi-source domain adaptation},
 author={Peng, Xingchao and Bai, Qinxun and Xia, Xide and Huang, Zijun and Saenko, Kate and Wang, Bo},
 booktitle={Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision},
 pages={1406--1415},
 year={2019}
}

domainnet/real (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar pliku do pobrania : 5.65 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.75 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 52041
'train' 120 906

Wyobrażanie sobie

domena internetowa/malowanie

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.43 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.30 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 21850
'train' 50416

Wyobrażanie sobie

domena/clipart

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.19 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.27 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 14604
'train' 33525

Wyobrażanie sobie

domena internetowa/szybka wypłata

 • Rozmiar pliku do pobrania : 445.65 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 435.16 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 51750
'train' 120750

Wyobrażanie sobie

domena/infograf

 • Rozmiar pliku do pobrania : 4.04 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 4.17 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 15582
'train' 36023

Wyobrażanie sobie

domena/szkic

 • Rozmiar pliku do pobrania : 2.46 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.55 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 20 916
'train' 48212

Wyobrażanie sobie