Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

bool_q

 • opis:

BoolQ to zestaw danych z odpowiedziami na pytania dla pytań typu tak/nie zawierający 15942 przykładów. Te pytania pojawiają się naturalnie, są generowane w niewymuszonych i nieograniczonych warunkach.

Każdy przykład jest trójką (pytanie, fragment, odpowiedź), z tytułem strony jako opcjonalnym dodatkowym kontekstem. Konfiguracja klasyfikacji par tekstów jest podobna do istniejących zadań wnioskowania w języku naturalnym.

Podział Przykłady
'train' 9427
'validation' 3270
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'answer': tf.bool,
  'passage': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@inproceedings{clark2019boolq,
 title =   {BoolQ: Exploring the Surprising Difficulty of Natural Yes/No Questions},
 author =  {Clark, Christopher and Lee, Kenton and Chang, Ming-Wei, and Kwiatkowski, Tom and Collins, Michael, and Toutanova, Kristina},
 booktitle = {NAACL},
 year =   {2019},
}