Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

rlu_atari

 • opis:

RL Unplugged to zestaw wzorców do uczenia się przez wzmacnianie offline. RL Unplugged został zaprojektowany z myślą o następujących kwestiach: aby ułatwić korzystanie, dostarczamy zestawom danych ujednolicone API, które ułatwia praktykowi pracę ze wszystkimi danymi w pakiecie po ustanowieniu ogólnego potoku.

Jesteśmy uwalniania dużą i zróżnicowaną zbiór danych gry zgodnie z procedurą opisaną przez Agarwal i in., 2020 , który może być wykorzystywany do oceny wielu dyskretnych offline, algorytmy RL. Zbiór danych jest generowany przez prowadzenie internetowego agenta DQN i nagrywanie przejścia z jego powtórce w trakcie szkolenia z lepkimi działań Machado i wsp., 2018 . Jak stwierdzono w Agarwal i wsp., 2020 , w każdej grze używamy danych z pięciu rund z 50 milionów przejść każdy. Udostępniamy zestawy danych dla 46 gier na Atari. Szczegółowe informacje na temat generowania zestawu danych można znaleźć w artykule.

Atari to standardowy benchmark RL. Zalecamy wypróbowanie metod RL offline na Atari, jeśli jesteś zainteresowany porównaniem swojego podejścia do innych najnowocześniejszych metod RL offline z dyskretnymi działaniami.

Oprócz nagrody za każdy krok, ten zestaw danych zawiera obciętą nagrodę (uzyskaną za pomocą [-1, 1] obcinania) i sumę obciętej nagrody na odcinek.

FeaturesDict({
  'checkpoint_id': tf.int64,
  'clipped_episode_return': tf.float32,
  'episode_id': tf.int64,
  'episode_return': tf.float32,
  'steps': Dataset({
    'action': tf.int64,
    'clipped_reward': tf.float32,
    'discount': tf.float32,
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Image(shape=(84, 84, 1), dtype=tf.uint8),
    'reward': tf.float32,
  }),
})
@misc{gulcehre2020rl,
  title={RL Unplugged: Benchmarks for Offline Reinforcement Learning},
  author={Caglar Gulcehre and Ziyu Wang and Alexander Novikov and Tom Le Paine
    and Sergio Gómez Colmenarejo and Konrad Zolna and Rishabh Agarwal and
    Josh Merel and Daniel Mankowitz and Cosmin Paduraru and Gabriel
    Dulac-Arnold and Jerry Li and Mohammad Norouzi and Matt Hoffman and
    Ofir Nachum and George Tucker and Nicolas Heess and Nando deFreitas},
  year={2020},
  eprint={2006.13888},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.LG}
}

rlu_atari/Alien_run_1 (konfiguracja domyślna)

 • Zbiór danych rozmiar: 74.09 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 55 945

rlu_atari/Alien_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 74.32 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 50,353

rlu_atari/Alien_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 74.21 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 53 194

rlu_atari/Alien_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 74.62 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 55,405

rlu_atari/Alien_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 74.28 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 54 836

rlu_atari/Amidar_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 77.10 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 23 153

rlu_atari/Amidar_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 76.89 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 22 713

rlu_atari/Amidar_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 77.22 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 28.050

rlu_atari/Amidar_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 77.34 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 26 716

rlu_atari/Amidar_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 77.61 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 26 027

rlu_atari/Assault_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 28.89 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 44 237

rlu_atari/Assault_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 28.81 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 46.114

rlu_atari/Assault_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 28.85 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 46,146

rlu_atari/Assault_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 28.83 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 45 517

rlu_atari/Assault_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 28.82 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 45 283

rlu_atari/Asterix_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 46.74 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 57 870

rlu_atari/Asterix_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 46.83 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 56,851

rlu_atari/Asterix_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 46.64 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 67 577

rlu_atari/Asterix_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 46.76 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 58,131

rlu_atari/Asterix_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 46.79 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 58,081

rlu_atari/Atlantis_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 41.65 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 9,937

rlu_atari/Atlantis_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 41.43 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 10 736

rlu_atari/Atlantis_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 41.67 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 9056

rlu_atari/Atlantis_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 41.73 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 10255

rlu_atari/Atlantis_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 41.66 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 9689

rlu_atari/BankHeist_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 72.12 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41,824

rlu_atari/BankHeist_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 72.12 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 42 097

rlu_atari/BankHeist_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 72.01 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 43 758

rlu_atari/BankHeist_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 72.12 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 42,234

rlu_atari/BankHeist_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 72.15 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41 935

rlu_atari/BattleZone_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 58.01 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 23 864

rlu_atari/BattleZone_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 57.98 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 26 224

rlu_atari/BattleZone_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 57.99 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 24,706

rlu_atari/BattleZone_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 57.92 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 22.650

rlu_atari/BattleZone_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 58.02 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 25,447

rlu_atari/BeamRider_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 43.90 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 16,403

rlu_atari/BeamRider_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 43.92 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 16,138

rlu_atari/BeamRider_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 43.91 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 16 606

rlu_atari/BeamRider_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 43.91 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 16 316

rlu_atari/BeamRider_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 43.93 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 16,076

rlu_atari/Boxing_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 46.00 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 49 485

rlu_atari/Boxing_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 45.78 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 53 651

rlu_atari/Boxing_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 45.98 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 53 000

rlu_atari/Boxing_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 45.87 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 53 756

rlu_atari/Boxing_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 45.98 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 51 467

rlu_atari/Breakout_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 30.85 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41,839

rlu_atari/Breakout_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 30.81 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 42 291

rlu_atari/Breakout_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 30.84 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41 774

rlu_atari/Breakout_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 30.85 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41 691

rlu_atari/Breakout_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 30.90 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41 703

rlu_atari/Carnival_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 33.77 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 218,526

rlu_atari/Carnival_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 33.88 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 222,221

rlu_atari/Carnival_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 33.79 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 224 169

rlu_atari/Carnival_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 33.80 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 218 607

rlu_atari/Carnival_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 34.71 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 218 428

rlu_atari/Centipede_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 35.97 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 94 369

rlu_atari/Centipede_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 35.86 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 105 430

rlu_atari/Centipede_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 35.88 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 105 965

rlu_atari/Centipede_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 36.13 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 99,675

rlu_atari/Centipede_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 36.14 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 86 569

rlu_atari/ChopperCommand_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 40.20 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 69 258

rlu_atari/ChopperCommand_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 40.35 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 66 438

rlu_atari/ChopperCommand_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 40.35 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 68 073

rlu_atari/ChopperCommand_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 40.42 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 67 685

rlu_atari/ChopperCommand_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 40.52 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 67 438

rlu_atari/CrazyClimber_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 51.40 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 12 547

rlu_atari/CrazyClimber_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 51.87 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 12 833

rlu_atari/CrazyClimber_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 51.37 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 12 587

rlu_atari/CrazyClimber_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 51.30 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 12 414

rlu_atari/CrazyClimber_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 51.48 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 12 479

rlu_atari/DemonAttack_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 24.28 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 22 438

rlu_atari/DemonAttack_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 24.42 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 19,770

rlu_atari/DemonAttack_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 24.41 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 19 817

rlu_atari/DemonAttack_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 24.21 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 23 391

rlu_atari/DemonAttack_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 24.05 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 25 903

rlu_atari/DoubleDunk_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 49.59 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 14 393

rlu_atari/DoubleDunk_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 49.56 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 15 077

rlu_atari/DoubleDunk_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 49.52 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 14 357

rlu_atari/DoubleDunk_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 49.55 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 14.700

rlu_atari/DoubleDunk_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 49.57 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 14 718

rlu_atari/Enduro_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 56.95 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 5,634

rlu_atari/Enduro_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 56.94 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 5642

rlu_atari/Enduro_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 56.94 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 5769

rlu_atari/Enduro_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 56.94 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 5,601

rlu_atari/Enduro_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 56.92 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 5775

rlu_atari/FishingDerby_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 63.76 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 28 353

rlu_atari/FishingDerby_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 63.76 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 27 962

rlu_atari/FishingDerby_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 63.74 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 28 533

rlu_atari/FishingDerby_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 63.78 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 27 786

rlu_atari/FishingDerby_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 63.77 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 27 811

rlu_atari/Freeway_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 51.13 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 24 428

rlu_atari/Freeway_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 51.14 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 24 428

rlu_atari/Freeway_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 51.18 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 24 428

rlu_atari/Freeway_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 51.19 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 24 428

rlu_atari/Freeway_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 50.72 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 24 428

rlu_atari/Frostbite_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 57.22 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 67 091

rlu_atari/Frostbite_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 56.45 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 69,165

rlu_atari/Frostbite_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 56.76 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 65 693

rlu_atari/Frostbite_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 56.98 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 66 150

rlu_atari/Frostbite_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 56.77 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 65 228

rlu_atari/Gopher_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 36.50 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 24,272

rlu_atari/Gopher_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 36.53 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 23 591

rlu_atari/Gopher_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 36.52 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 24 238

rlu_atari/Gopher_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 36.52 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 23 415

rlu_atari/Gopher_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 36.51 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 24,136

rlu_atari/Gravitar_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 34.09 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 75 393

rlu_atari/Gravitar_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 33.86 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 74 719

rlu_atari/Gravitar_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 33.29 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 74 262

rlu_atari/Gravitar_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 33.35 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 74 766

rlu_atari/Gravitar_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 33.67 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 74 043

rlu_atari/Hero_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 46.83 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41,461

rlu_atari/Hero_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 46.64 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 36,680

rlu_atari/Hero_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 46.85 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 40,925

rlu_atari/Hero_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 46.86 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 40,757

rlu_atari/Hero_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 46.93 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 43907

rlu_atari/IceHockey_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 37.28 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 15 623

rlu_atari/Hockey_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 37.28 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 15,610

rlu_atari/IceHockey_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 37.37 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 15 132

rlu_atari/IceHockey_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 37.35 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 15 342

rlu_atari/IceHockey_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 37.36 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 15 287

rlu_atari/Jamesbond_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 35.21 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 34 791

rlu_atari/Jamesbond_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 35.22 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 37 727

rlu_atari/Jamesbond_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 35.38 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33 891

rlu_atari/Jamesbond_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 35.17 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 35 252

rlu_atari/Jamesbond_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 35.30 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33 579

rlu_atari/Kangaroo_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 55.25 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 25 748

rlu_atari/Kangur_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 54.78 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 26 428

rlu_atari/Kangur_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 54.73 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 28 684

rlu_atari/Kangur_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 55.39 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 24 495

rlu_atari/Kangur_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 54.56 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 25 568

rlu_atari/Krull_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 90.54 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 37 989

rlu_atari/Krull_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 90.60 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 38 011

rlu_atari/Krull_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 90.46 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 38,204

rlu_atari/Krull_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 90.57 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 37,960

rlu_atari/Krull_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 90.58 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 38,109

rlu_atari/KungFuMaster_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 62.07 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 19,460

rlu_atari/KungFuMaster_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 61.93 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 21.367

rlu_atari/KungFuMaster_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 61.96 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 20 591

rlu_atari/KungFuMaster_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 62.19 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 18 700

rlu_atari/KungFuMaster_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 62.18 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 18 580

rlu_atari/MsPacman_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 75.74 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41,975

rlu_atari/MsPacman_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 75.83 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 42 282

rlu_atari/MsPacman_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 75.93 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41.289

rlu_atari/MsPacman_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 75.58 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41 983

rlu_atari/MsPacman_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 75.62 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 42 831

rlu_atari/NameThisGame_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 61.00 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 11 303

rlu_atari/NameThisGame_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 61.06 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 11 506

rlu_atari/NameThisGame_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 60.86 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 11.260

rlu_atari/NameThisGame_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 61.16 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 12 259

rlu_atari/NameThisGame_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 61.30 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 12483

rlu_atari/Phoenix_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 27.33 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 30 241

rlu_atari/Phoenix_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 27.46 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 27,471

rlu_atari/Phoenix_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 27.82 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 27 417

rlu_atari/Phoenix_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 27.41 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 30,163

rlu_atari/Phoenix_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 27.35 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 31,181

rlu_atari/Pong_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 21.05 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 23 239

rlu_atari/Pong_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 21.31 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 16 862

rlu_atari/Pong_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 21.28 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 18 593

rlu_atari/Pong_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 21.30 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 17 112

rlu_atari/Pong_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 21.09 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 23 268

rlu_atari/Pooyan_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 55.55 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 29 471

rlu_atari/Pooyan_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 55.47 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 29,940

rlu_atari/Pooyan_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 55.45 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 30167

rlu_atari/Pooyan_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 55.57 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 29.314

rlu_atari/Pooyan_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 55.52 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 29 811

rlu_atari/Qbert_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 96.95 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 47 635

rlu_atari/Qbert_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 97.27 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 46,382

rlu_atari/Qbert_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 97.44 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 46 775

rlu_atari/Qbert_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 97.31 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 47,412

rlu_atari/Qbert_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 97.12 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 46.099

rlu_atari/Riverraid_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 48.65 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 37 536

rlu_atari/Riverraid_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 48.80 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 37 998

rlu_atari/Riverraid_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 48.79 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 38,086

rlu_atari/Riverraid_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 47.92 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 64 952

rlu_atari/Riverraid_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 48.67 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 37,823

rlu_atari/RoadRunner_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 41.90 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 45 469

rlu_atari/RoadRunner_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 41.85 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 47,447

rlu_atari/RoadRunner_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 41.89 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 45 812

rlu_atari/RoadRunner_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 41.88 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 46,139

rlu_atari/RoadRunner_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 41.92 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 45 202

rlu_atari/Robotank_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 47.39 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 9,144

rlu_atari/Robotank_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 47.47 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 9000

rlu_atari/Robotank_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 47.50 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 9,235

rlu_atari/Robotank_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 47.54 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 9089

rlu_atari/Robotank_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 47.32 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 9 339

rlu_atari/Seaquest_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 40.89 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33 872

rlu_atari/Seaquest_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 41.82 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 32 606

rlu_atari/Seaquest_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 41.91 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 35 662

rlu_atari/Seaquest_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 41.78 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 34 697

rlu_atari/Seaquest_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 41.89 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 32 783

rlu_atari/SpaceInvaders_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 49.89 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 30,333

rlu_atari/SpaceInvaders_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 50.21 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 32 534

rlu_atari/SpaceInvaders_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 50.11 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 30 449

rlu_atari/SpaceInvaders_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 50.09 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 32 587

rlu_atari/SpaceInvaders_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 50.11 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 32,337

rlu_atari/StarGunner_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 22.83 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 50 939

rlu_atari/StarGunner_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 23.12 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 41 624

rlu_atari/StarGunner_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 23.04 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 43,315

rlu_atari/StarGunner_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 22.81 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 50 397

rlu_atari/StarGunner_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 22.94 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 48 224

rlu_atari/TimePilot_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 41.67 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 47,855

rlu_atari/TimePilot_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 41.56 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 48 216

rlu_atari/TimePilot_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 41.84 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 46,181

rlu_atari/TimePilot_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 41.86 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 46,061

rlu_atari/TimePilot_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 41.71 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 47 624

rlu_atari/UpNDown_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 100.37 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33 847

rlu_atari/UpNDown_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 99.92 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33 467

rlu_atari/UpNDown_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 100.04 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33 425

rlu_atari/UpNDown_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 100.16 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33 018

rlu_atari/UpNDown_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 100.25 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 33 591

rlu_atari/VideoPinball_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 71.93 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 12,037

rlu_atari/VideoPinball_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 71.62 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 23 868

rlu_atari/VideoPinball_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 71.22 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 25 253

rlu_atari/VideoPinball_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 71.90 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 13 809

rlu_atari/VideoPinball_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 71.92 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 13 239

rlu_atari/WizardOfWor_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 60.70 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 37,887

rlu_atari/WizardOfWor_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 60.66 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 39 005

rlu_atari/WizardOfWor_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 60.66 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 47 518

rlu_atari/WizardOfWor_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 60.29 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 46 291

rlu_atari/WizardOfWor_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 60.99 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 44 904

rlu_atari/YarsRevenge_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 69.40 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 55 982

rlu_atari/YarsRevenge_run_2

 • Zbiór danych rozmiar: 70.34 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 56 225

rlu_atari/YarsRevenge_run_3

 • Zbiór danych rozmiar: 70.60 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 58,010

rlu_atari/YarsRevenge_run_4

 • Zbiór danych rozmiar: 69.51 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 56 292

rlu_atari/YarsRevenge_run_5

 • Zbiór danych rozmiar: 71.32 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 57,275

rlu_atari/Zaxxon_run_1

 • Zbiór danych rozmiar: 39.05 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 31,146

rlu_atari/Zaxxon_run_2

 • Dataset size : 39.22 GiB

 • Splits :

Split Examples
'train' 33,318

rlu_atari/Zaxxon_run_3

 • Dataset size : 39.02 GiB

 • Splits :

Split Examples
'train' 31,266

rlu_atari/Zaxxon_run_4

 • Dataset size : 39.31 GiB

 • Splits :

Split Examples
'train' 32,862

rlu_atari/Zaxxon_run_5

 • Dataset size : 37.75 GiB

 • Splits :

Split Examples
'train' 44,701