ucsd_kitchen_dataset_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

xArm współpracujący z różnymi kuchniami zabawkowymi

Podział Przykłady
'train' 150
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(21,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (8,) pływak32 Działanie 8-wymiarowe, składające się z położenia i orientacji efektora końcowego, otwarcia/zamknięcia chwytaka oraz działania zakończenia odcinka.
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/obraz Obraz (480, 640, 3) uint8 Główna kamera obserwacji RGB.
kroki/obserwacja/stan Napinacz (21,) pływak32 21-wymiarowe stany połączeń, składają się z kątów połączeń robota, prędkości połączeń i momentu obrotowego połączeń.
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
@ARTICLE{ucsd_kitchens,
 author = {Ge Yan, Kris Wu, and Xiaolong Wang},
 title = { {ucsd kitchens Dataset} },
 year = {2023},
 month = {August}
}