cifar10_h

 • Opis :

Zmieniona wersja zestawu testowego CIFAR-10 z miękkimi etykietami pochodzącymi od prawdziwych ludzkich adnotatorów. Dla każdej pary (obrazu, etykiety) w oryginalnym zestawie testowym CIFAR-10 zapewnia kilka dodatkowych etykiet nadanych przez prawdziwych adnotatorów, a także przeciętną etykietę miękką. Zbiór uczący jest identyczny z oryginalnym zbiorem danych.

Podział Przykłady
'test' 10 000
'train' 50 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'annotator_ids': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int32)),
  'human_labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10)),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
  'reaction_times': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=float32)),
  'soft_label': Tensor(shape=(10,), dtype=float32),
  'trial_indices': Sequence(Scalar(shape=(), dtype=int32)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
identyfikator_adnotatora Sekwencja (skalarna) (Nic,) int32
etykiety_człowieka Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
ID Tekst strunowy
obraz Obraz (32, 32, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
czasy_reakcji Sekwencja (skalarna) (Nic,) pływak32
etykieta_miękka Napinacz (10,) pływak32
indeksy_próbne Sekwencja (skalarna) (Nic,) int32

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@inproceedings{wei2022learning,
 title={Human uncertainty makes classification more robust},
 author={Joshua C. Peterson and Ruairidh M. Battleday and Thomas L. Griffiths
 and Olga Russakovsky},
 booktitle={IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern
 Recognition (CVPR)},
 year={2019}
}