visual_domain_decathlon

 • opis :

Zawiera 10 zestawów danych używanych w Visual Domain Decathlon, część PASCAL in Detail Workshop Challenge (CVPR 2017). Celem tego wyzwania jest jednoczesne rozwiązanie dziesięciu problemów klasyfikacji obrazów reprezentujących bardzo różne domeny wizualne.

Niektóre zawarte tutaj zestawy danych są również dostępne jako osobne zestawy danych w TFDS. Należy jednak zauważyć, że obrazy zostały wstępnie przetworzone na potrzeby Visual Domain Decathlon (zmieniono rozmiar izotropowo, aby mieć krótszy rozmiar 72 pikseli) i mogą mieć różne podziały pociągu/walidacji/testu. Tutaj używamy oficjalnych podziałów na zawody.

@ONLINE{hakanbilensylvestrerebuffitomasjakab2017,
  author = "Hakan Bilen, Sylvestre Rebuffi, Tomas Jakab",
  title = "Visual Domain Decathlon",
  year  = "2017",
  url  = "https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/decathlon/"
}

visual_domain_decathlon/samolot (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : Dane oparte na „samolocie”, z obrazami o zmniejszonym rozmiarze izotropowym, aby miały mniejszy rozmiar 72 piksele.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 409.94 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 20.96 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3333
'train' 3334
'validation' 3333
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=100),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

domena_wizualna_decathlon/cifar100

 • Opis konfiguracji: Dane oparte na „CIFAR-100”, z obrazami o zmniejszonym rozmiarze izotropowym, aby miały mniejszy rozmiar 72 piksele.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 409.94 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 119.43 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 10 000
'train' 40 000
'validation' 10 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=100),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

visual_domain_decathlon/daimlerpedcls

 • Opis konfiguracji : Dane oparte na „Daimler Pedestrian Classification” z obrazami o zmniejszonym rozmiarze izotropowym, aby miały mniejszy rozmiar, wynoszący 72 piksele.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 409.94 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 68.35 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 19600
'train' 23520
'validation' 5880
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

domena_wizualna_decathlon/dtd

 • Opis konfiguracji: Dane oparte na „opisywalnych teksturach”, z obrazami o zmniejszonym rozmiarze izotropowym, aby miały mniejszy rozmiar 72 piksele.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 409.94 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 13.30 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1880
'train' 1880
'validation' 1880
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=47),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

visual_domain_decathlon/gtsrb

 • Opis konfiguracji : Dane oparte na „niemieckich znakach drogowych”, z obrazami o zmniejszonym rozmiarze izotropowym, aby miały mniejszy rozmiar 72 piksele.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 409.94 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 80.58 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 12630
'train' 31367
'validation' 7842
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=43),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

domena_wizualna_decathlon/imagenet12

 • Opis konfiguracji: Dane oparte na „Imagenet”, z obrazami o zmniejszonym rozmiarze izotropowym, aby miały mniejszy rozmiar 72 piksele.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 6.11 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.24 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 48238
'train' 1 232 167
'validation' 49 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

visual_domain_decathlon/omniglot

 • Opis konfiguracji: Dane oparte na „Omniglot”, z obrazami o zmniejszonym rozmiarze izotropowym, aby miały mniejszy rozmiar 72 piksele.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 409.94 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 41.46 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 8115
'train' 17853
'validation' 6492
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1623),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

visual_domain_decathlon/svhn

 • Opis konfiguracji : Dane oparte na „Street View House Numbers”, z obrazami o zmniejszonym rozmiarze izotropowym, aby miały mniejszy rozmiar 72 piksele.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 409.94 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 135.32 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 26032
'train' 47217
'validation' 26040
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

domena_wizualna_decathlon/ucf101

 • Opis konfiguracji: Dane oparte na „obrazach dynamicznych UCF101”, z obrazami o zmniejszonym rozmiarze izotropowym, aby miały mniejszy rozmiar wynoszący 72 piksele.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 409.94 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 19.73 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3783
'train' 7585
'validation' 1952
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=101),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

visual_domain_decathlon/vgg-flowers

 • Opis konfiguracji: Dane oparte na „VGG-Flowers” ​​z obrazami o zmniejszonym rozmiarze izotropowym, aby miały mniejszy rozmiar 72 piksele.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 409.94 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 20.87 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 6149
'train' 1020
'validation' 1020
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=102),
  'name': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
Nazwa Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie