Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

lambada

 • opis:

Zestaw danych LAMBADA ocenia możliwości modeli obliczeniowych w zakresie rozumienia tekstu za pomocą zadania przewidywania słów. LAMBADA to zbiór fragmentów narracyjnych charakteryzujących się tym, że ludzie są w stanie odgadnąć swoje ostatnie słowo, jeśli są narażeni na cały fragment, ale nie wtedy, gdy widzą tylko ostatnie zdanie poprzedzające słowo docelowe

Podział Przykłady
'test' 5153
'train' 4869
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'passage': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@inproceedings{paperno-etal-2016-lambada,
  title = "The {LAMBADA} dataset: Word prediction requiring a broad discourse context",
  author = "Paperno, Denis and
   Kruszewski, Germ{'a}n and
   Lazaridou, Angeliki and
   Pham, Ngoc Quan and
   Bernardi, Raffaella and
   Pezzelle, Sandro and
   Baroni, Marco and
   Boleda, Gemma and
   Fern{'a}ndez, Raquel",
  booktitle = "Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
  month = aug,
  year = "2016",
  address = "Berlin, Germany",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/P16-1144",
  doi = "10.18653/v1/P16-1144",
  pages = "1525--1534",
}