math_dataset

 • opis :

Baza danych matematyki.

Ten kod zestawu danych generuje matematyczne pary pytań i odpowiedzi na podstawie różnych typów pytań o poziomie trudności mniej więcej szkolnym. Ma to na celu przetestowanie umiejętności uczenia się matematyki i rozumowania algebraicznego modeli uczenia się.

Artykuł oryginalny: Analiza zdolności rozumowania matematycznego modeli neuronowych (Saxton, Grefenstette, Hill, Kohli).

Przykładowe użycie:

train_examples, val_examples = tfds.load(
  'math_dataset/arithmetic__mul',
  split=['train', 'test'],
  as_supervised=True)
Rozdzielać Przykłady
'test' 10 000
'train' 1 999 998
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'answer': Text(shape=(), dtype=string),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
odpowiadać Tekst strunowy
pytanie Tekst strunowy
@article{2019arXiv,
 author = {Saxton, Grefenstette, Hill, Kohli},
 title = {Analysing Mathematical Reasoning Abilities of Neural Models},
 year = {2019},
 journal = {arXiv:1904.01557}
}

zestaw danych matematycznych/algebra _linear_1d (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar zestawu danych : 141.27 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych/algebra matematyczna _linear_1d_composed

 • Rozmiar zestawu danych : 246.31 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych matematycznych/algebra _linear_2d

 • Rozmiar zestawu danych : 174.46 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych matematycznych/algebra _linear_2d_composed

zbiór danych matematycznych/algebra _polynomial_roots

 • Rozmiar zestawu danych : 209.67 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych matematycznych/algebra _polynomial_roots_composed

zbiór danych matematycznych/algebra _sequence_next_term

 • Rozmiar zestawu danych : 186.03 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych/algebra matematyczna _sequence_nth_term

 • Rozmiar zestawu danych : 222.03 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych matematycznych/arytmetyka _add_or_sub

 • Rozmiar zestawu danych : 138.95 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych matematycznych/arytmetyka _add_or_sub_in_base

 • Rozmiar zestawu danych : 142.87 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych matematycznych/arytmetyka _add_sub_multiple

 • Rozmiar zestawu danych : 140.18 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych matematycznych/arytmetyka _div

 • Rozmiar zestawu danych : 128.14 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych matematycznych/arytmetyka _mixed

 • Rozmiar zestawu danych : 143.08 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych matematycznych/arytmetyka _mul

 • Rozmiar zestawu danych : 123.42 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych matematycznych/arytmetyka _mul_div_multiple

 • Rozmiar zestawu danych : 140.60 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych matematycznych/arytmetyka _nearest_integer_root

 • Rozmiar zestawu danych : 185.02 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych matematycznych/arytmetyka _simplify_surd

zbiór danych/rachunek matematyczny _różnicować

 • Rozmiar zestawu danych : 244.75 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych/rachunek matematyczny _zróżnicowany_złożony

zbiór danych/porównanie matematyczne _najbliższe

 • Rozmiar zestawu danych : 179.75 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/porównanie matematyczne _closest_composed

zestaw danych/porównanie matematyczne _kth_biggest

 • Rozmiar zestawu danych : 195.94 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/porównanie matematyczne _kth_biggest_composed

zestaw danych matematycznych/porównanie _pair

 • Rozmiar zestawu danych : 135.12 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/porównanie matematyczne _pair_composed

 • Rozmiar zestawu danych : 231.35 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/porównanie matematyczne _sort

 • Rozmiar zestawu danych : 179.28 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/porównanie matematyczne _sort_composed

zestaw danych matematycznych/pomiar _konwersja

 • Rozmiar zestawu danych : 166.67 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych matematycznych/pomiar _czas

 • Rozmiar zestawu danych : 165.06 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/liczby matematyczne _base_conversion

 • Rozmiar zestawu danych : 139.60 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/liczby matematyczne _div_remainder

 • Rozmiar zestawu danych : 172.82 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/liczby matematyczne _div_remainder_composed

zbiór danych/liczby matematyczne _gcd

 • Rozmiar zestawu danych : 175.57 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/liczby matematyczne _gcd_composed

zestaw danych/liczby matematyczne _is_factor

 • Rozmiar zestawu danych : 125.69 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/liczby matematyczne _is_factor_composed

 • Rozmiar zestawu danych : 232.11 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/liczby matematyczne _is_prime

 • Rozmiar zestawu danych : 123.88 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/liczby matematyczne _is_prime_composed

 • Rozmiar zestawu danych : 231.57 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych/liczby matematyczne _lcm

 • Rozmiar zestawu danych : 184.13 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/liczby matematyczne _lcm_composed

zestaw danych/liczby matematyczne _list_prime_factors

 • Rozmiar zestawu danych : 158.40 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych/liczby matematyczne _list_prime_factors_composed

zestaw danych/liczby matematyczne _wartość_miejsca

 • Rozmiar zestawu danych : 144.20 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych/liczby matematyczne _place_value_composed

 • Rozmiar zestawu danych : 243.95 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych/liczby matematyczne _round_number

 • Rozmiar zestawu danych : 159.81 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych/liczby matematyczne _round_number_composed

 • Rozmiar zestawu danych : 247.42 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych matematycznych/wielomiany _add

zestaw danych matematycznych/wielomiany _coefficient_named

zestaw danych matematycznych/wielomiany _collect

 • Rozmiar zestawu danych : 190.81 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych matematycznych/wielomiany _compose

zestaw danych matematycznych/wielomiany _evaluate

 • Rozmiar zestawu danych : 162.76 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zbiór danych matematycznych/wielomiany _evaluate_composed

zbiór danych matematycznych/wielomiany _rozwiń

 • Rozmiar zestawu danych : 248.78 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak (test), Tylko wtedy, gdy shuffle_files=False (pociąg)

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

zestaw danych matematycznych/wielomiany _simplify_power

zestaw danych matematycznych/prawdopodobieństwo _swr_p_level_set

zestaw danych matematycznych/prawdopodobieństwo _swr_p_sequence