Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

math_dataset

 • opis:

Matematyczna baza danych.

Ten kod zestawu danych generuje pary pytań i odpowiedzi matematycznych z różnych typów pytań o poziomie trudności zbliżonym do poziomu szkoły. Ma to na celu przetestowanie umiejętności uczenia się matematyki i rozumowania algebraicznego modeli uczenia się.

Artykuł oryginalny: Analiza matematycznych zdolności rozumowania modeli neuronowych (Saxton, Grefenstette, Hill, Kohli).

Przykładowe użycie:

train_examples, val_examples = tfds.load(
  'math_dataset/arithmetic__mul',
  split=['train', 'test'],
  as_supervised=True)
Podział Przykłady
'test' 10 000
'train' 1999,998
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
@article{2019arXiv,
 author = {Saxton, Grefenstette, Hill, Kohli},
 title = {Analysing Mathematical Reasoning Abilities of Neural Models},
 year = {2019},
 journal = {arXiv:1904.01557}
}

matematyka zestaw danych / algebra _linear_1d (domyślna konfiguracja)

matematyka zestaw danych / algebra _linear_1d_composed

matematyka zestaw danych / algebra _linear_2d

matematyka zestaw danych / algebra _linear_2d_composed

matematyka zestaw danych / algebra _polynomial_roots

matematyka zestaw danych / algebra _polynomial_roots_composed

matematyka zestaw danych / algebra _sequence_next_term

matematyka zestaw danych / algebra _sequence_nth_term

Zbiór danych matematyki / arytmetyka _add_or_sub

Zbiór danych matematyki / arytmetyka _add_or_sub_in_base

Zbiór danych matematyki / arytmetyka _add_sub_multiple

Zbiór danych matematyki / arytmetyka _div

Zbiór danych matematyki / arytmetyka _mixed

Zbiór danych matematyki / arytmetyka _mul

Zbiór danych matematyki / arytmetyka _mul_div_multiple

Zbiór danych matematyki / arytmetyka _nearest_integer_root

Zbiór danych matematyki / arytmetyka _simplify_surd

matematyka zestaw danych / rachunek _differentiate

matematyka zestaw danych / rachunek _differentiate_composed

matematyka zestaw danych / porównanie _closest

matematyka zestaw danych / porównanie _closest_composed

matematyka zestaw danych / porównanie _kth_biggest

matematyka zestaw danych / porównanie _kth_biggest_composed

matematyka zestaw danych / porównanie _pair

matematyka zestaw danych / porównanie _pair_composed

matematyka zestaw danych / porównanie _sort

matematyka zestaw danych / porównanie _sort_composed

matematyka zestaw danych / _conversion pomiar

matematyka zestaw danych / pomiar _time

matematyka zestaw danych / numery _base_conversion

matematyka zestaw danych / numery _div_remainder

matematyka zestaw danych / numery _div_remainder_composed

matematyka zestaw danych / numery _gcd

matematyka zestaw danych / numery _gcd_composed

matematyka zestaw danych / numery _is_factor

matematyka zestaw danych / numery _is_factor_composed

matematyka zestaw danych / numery _is_prime

matematyka zestaw danych / numery _is_prime_composed

matematyka zestaw danych / numery _lcm

matematyka zestaw danych / numery _lcm_composed

matematyka zestawu danych / numery _list_prime_factors

matematyka zestaw danych / numery _list_prime_factors_composed

matematyka zestaw danych / numery _place_value

matematyka zestaw danych / numery _place_value_composed

matematyka zestaw danych / numery _round_number

matematyka zestaw danych / numery _round_number_composed

matematyka zestaw danych / wielomiany _add

matematyka zestaw danych / wielomiany _coefficient_named

matematyka zestaw danych / wielomiany _collect

matematyka zestaw danych / wielomiany _compose

matematyka zestaw danych / wielomiany _evaluate

matematyka zestaw danych / wielomiany _evaluate_composed

matematyka zestaw danych / wielomiany _expand

matematyka zestaw danych / wielomiany _simplify_power

matematyka zestaw danych / prawdopodobieństwo _swr_p_level_set

matematyka zestaw danych / prawdopodobieństwo _swr_p_sequence