niemiecki_kredyt_numeryczny

  • opis :

Ten zestaw danych klasyfikuje osoby opisane przez zestaw atrybutów jako dobre lub złe ryzyko kredytowe. Wersja tutaj jest wariantem „numerycznym”, w którym kategoryczne i uporządkowane atrybuty kategoryczne zostały zakodowane odpowiednio jako wielkości wskaźnikowe i całkowite.

Rozdzielać Przykłady
'train' 1000
  • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(24,), dtype=int32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
  • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
cechy Napinacz (24,) int32
etykieta Etykieta klasy int64
  • Cytat :
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}