wmt_t2t_translate

 • opis :

Przetłumacz zestaw danych na podstawie danych z statmt.org.

Wersje istnieją dla różnych lat przy użyciu kombinacji wielu źródeł danych. Podstawowy wmt_translate umożliwia utworzenie własnej konfiguracji w celu wybrania własnej pary danych/języka poprzez utworzenie niestandardowego tfds.translate.wmt.WmtConfig .

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • Opis konfiguracji: zestaw danych zadania translacji WMT T2T EnDe.

 • Strona główna : https://github.com/tensorflow/tensor2tensor/blob/master/tensor2tensor/data_generators/translate_ende.py

 • Kod źródłowy : tfds.translate.WmtT2tTranslate

 • Wersje :

  • 1.0.0 (domyślnie): Brak informacji o wersji.
 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.61 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.39 GiB

 • Instrukcje ręcznego pobierania : ten zestaw danych wymaga ręcznego pobrania danych źródłowych do katalogu download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  Niektóre konfiguracje wmt tutaj wymagają ręcznego pobrania. Zajrzyj do pliku wmt.py, aby zobaczyć dokładną ścieżkę (i nazwę pliku), który należy pobrać.

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3003
'train' 4 592 289
'validation' 3000
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
de Tekst strunowy
en Tekst strunowy
 • Cytat :
@InProceedings{bojar-EtAl:2014:W14-33,
 author  = {Bojar, Ondrej and Buck, Christian and Federmann, Christian and Haddow, Barry and Koehn, Philipp and Leveling, Johannes and Monz, Christof and Pecina, Pavel and Post, Matt and Saint-Amand, Herve and Soricut, Radu and Specia, Lucia and Tamchyna, Ale
{s} },
 title   = {Findings of the 2014 Workshop on Statistical Machine Translation},
 booktitle = {Proceedings of the Ninth Workshop on Statistical Machine Translation},
 month   = {June},
 year   = {2014},
 address  = {Baltimore, Maryland, USA},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {12--58},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W/W14/W14-3302}
}

wmt_t2t_translate/de-en (domyślna konfiguracja)