Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

gsm8k, gsm8k

 • opis:

Zestaw danych zawierający 8,5 tys. wysokiej jakości zróżnicowanych językowo zadań tekstowych z matematyki w szkole podstawowej.

Podział Przykłady
'test' 1,319
'test_socratic' 1,319
'train' 7473
'train_socratic' 7473
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'annotation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'short_answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@misc{cobbe2021training,
   title={Training Verifiers to Solve Math Word Problems},
   author={Karl Cobbe and Vineet Kosaraju and Mohammad Bavarian and Jacob Hilton and Reiichiro Nakano and Christopher Hesse and John Schulman},
   year={2021},
   eprint={2110.14168},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.LG}
}
,

 • opis:

Zestaw danych zawierający 8,5 tys. wysokiej jakości zróżnicowanych językowo zadań tekstowych z matematyki w szkole podstawowej.

Podział Przykłady
'test' 1,319
'test_socratic' 1,319
'train' 7473
'train_socratic' 7473
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'annotation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'short_answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@misc{cobbe2021training,
   title={Training Verifiers to Solve Math Word Problems},
   author={Karl Cobbe and Vineet Kosaraju and Mohammad Bavarian and Jacob Hilton and Reiichiro Nakano and Christopher Hesse and John Schulman},
   year={2021},
   eprint={2110.14168},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.LG}
}