berkeley_gnm_recon

 • Opis :

nawigacja terenowa

Podział Przykłady
'train' 11834
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(2,), dtype=float64),
    'action_angle': Tensor(shape=(3,), dtype=float64),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float64),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(120, 160, 3), dtype=uint8),
      'position': Tensor(shape=(2,), dtype=float64),
      'state': Tensor(shape=(3,), dtype=float64),
      'yaw': Tensor(shape=(1,), dtype=float64),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float64),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (2,) pływak64 Akcja robota, składa się z 2x pozycji
kroki/kąt_akcji Napinacz (3,) pływak64 Działanie robota, składa się z 2x pozycji, 1x odchylenia
kroki/rabat Skalarny pływak64 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/obraz Obraz (120, 160, 3) uint8 Główna kamera obserwacji RGB.
kroki/obserwacja/pozycja Napinacz (2,) pływak64 Pozycja robota
kroki/obserwacja/stan Napinacz (3,) pływak64 Stan robota, składa się z [2x pozycja, 1x odchylenie]
kroki/obserwacja/odchylenie Napinacz (1,) pływak64 Robota, ziewanie
kroki/nagroda Skalarny pływak64 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
 • Cytat :
@inproceedings{
shah2021rapid,
title={ {Rapid Exploration for Open-World Navigation with Latent Goal Models} },
author={Dhruv Shah and Benjamin Eysenbach and Nicholas Rhinehart and Sergey Levine},
booktitle={5th Annual Conference on Robot Learning },
year={2021},
url={https://openreview.net/forum?id=d_SWJhyKfVw}
}