xtreme_xnli

 • opis :

Ten zestaw danych zawiera tłumaczenia maszynowe MNLI na każdy z języków XNLI. Dane do tłumaczenia są dostarczane przez XTREME. Należy zauważyć, że różni się to od danych przetłumaczonych maszynowo, dostarczonych przez oryginalny dokument XNLI.

Rozdzielać Przykłady
'train' 392570
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'hypothesis': TranslationVariableLanguages({
    'language': Text(shape=(), dtype=string),
    'translation': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'premise': Translation({
    'ar': Text(shape=(), dtype=string),
    'bg': Text(shape=(), dtype=string),
    'de': Text(shape=(), dtype=string),
    'el': Text(shape=(), dtype=string),
    'en': Text(shape=(), dtype=string),
    'es': Text(shape=(), dtype=string),
    'fr': Text(shape=(), dtype=string),
    'hi': Text(shape=(), dtype=string),
    'ru': Text(shape=(), dtype=string),
    'sw': Text(shape=(), dtype=string),
    'th': Text(shape=(), dtype=string),
    'tr': Text(shape=(), dtype=string),
    'ur': Text(shape=(), dtype=string),
    'vi': Text(shape=(), dtype=string),
    'zh': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
hipoteza TłumaczenieZmienneJęzyki
hipoteza/język Tekst strunowy
hipoteza/tłumaczenie Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
przesłanka Tłumaczenie
przesłanka / ar Tekst strunowy
przesłanka/bg Tekst strunowy
przesłanka / de Tekst strunowy
lokal/el Tekst strunowy
przesłanka / pl Tekst strunowy
przesłanka/e Tekst strunowy
lokal / fr Tekst strunowy
przesłanka / cześć Tekst strunowy
lokal / ru Tekst strunowy
lokal/sw Tekst strunowy
przesłanka / t Tekst strunowy
lokal / tr Tekst strunowy
lokal / ur Tekst strunowy
przesłanka / vi Tekst strunowy
przesłanka / z Tekst strunowy
 • Cytat :
@article{hu2020xtreme,
   author  = {Junjie Hu and Sebastian Ruder and Aditya Siddhant and Graham Neubig and Orhan Firat and Melvin Johnson},
   title   = {XTREME: A Massively Multilingual Multi-task Benchmark for Evaluating Cross-lingual Generalization},
   journal  = {CoRR},
   volume  = {abs/2003.11080},
   year   = {2020},
   archivePrefix = {arXiv},
   eprint  = {2003.11080}
}