Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

covid19sum

 • opis:

CORD-19 to zasób ponad 45 000 artykułów naukowych, w tym ponad 33 000 z pełnym tekstem, na temat COVID-19, SARS-CoV-2 i powiązanych koronawirusów.

Aby pomóc w porządkowaniu informacji w literaturze naukowej dotyczącej COVID-19 poprzez abstrakcyjne podsumowania. Ten zestaw danych analizuje te artykuły do ​​par dokumentu i podsumowań pełny_tekst-streszczenie lub wprowadzenie-streszczenie.

Funkcje obejmują ciągi: abstract, full_text, sha (hash pdf), source_x (źródło publikacji), tytuł, doi (cyfrowy identyfikator obiektu), licencja, autorzy, publish_time, czasopismo, url.

 • Strona domowa: https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge

 • Kod źródłowy: tfds.summarization.Covid19sum

 • wersje:

  • 1.0.0 (domyślnie): Brak Uwagi do wydania.
 • Wielkość pliku: Unknown size

 • Zbiór danych rozmiar: Unknown size

 • Ręczne pobieranie instrukcje: Ten zestaw danych wymaga, aby ręcznie pobrać dane źródłowe do download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ )
  Ten zestaw danych muszą być ręcznie pobrane przez kaggle api: kaggle datasets download allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge Place pobrany plik zip w folderze ręcznym.

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nieznany

 • dzieli:

Rozdzielać Przykłady
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'abstract': tf.string,
  'authors': tf.string,
  'body_text': Sequence({
    'section': tf.string,
    'text': tf.string,
  }),
  'doi': tf.string,
  'journal': tf.string,
  'license': tf.string,
  'publish_time': tf.string,
  'sha': tf.string,
  'source_x': tf.string,
  'title': tf.string,
  'url': tf.string,
})
@ONLINE {CORD-19-research-challenge,
  author = "An AI challenge with AI2, CZI, MSR, Georgetown, NIH & The White House",
  title = "COVID-19 Open Research Dataset Challenge (CORD-19)",
  month = "april",
  year  = "2020",
  url  = "https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge"
}