pingwiny

 • opis :

Pomiary dla trzech gatunków pingwinów obserwowanych na Archipelagu Palmera na Antarktydzie.

Dane te zostały zebrane w latach 2007-2009 przez dr Kristen Gorman z Palmer Station Long Term Ecological Research Program , będącej częścią amerykańskiej sieci Long Term Ecological Research Network . Dane zostały pierwotnie zaimportowane z portalu danych Environmental Data Initiative (EDI) i są dostępne do użytku na podstawie licencji CC0 („No Rights Reserved”) zgodnie z polityką danych Palmer Station. Ta kopia została zaimportowana z repozytorium GitHub Allison Horst .

@Manual{,
 title = {palmerpenguins: Palmer Archipelago (Antarctica) penguin data},
 author = {Allison Marie Horst and Alison Presmanes Hill and Kristen B Gorman},
 year = {2020},
 note = {R package version 0.1.0},
 doi = {10.5281/zenodo.3960218},
 url = {https://allisonhorst.github.io/palmerpenguins/},
}

pingwiny/przetworzone (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : penguins/processed to bezpośredni zamiennik zestawu danych iris . Zawiera 4 znormalizowane cechy liczbowe przedstawione jako pojedynczy tensor, brak braków danych, a etykieta klasy (gatunek) jest przedstawiona jako liczba całkowita (n = 334).

 • Rozmiar pliku do pobrania : 25.05 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 17.61 KiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 334
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'features': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
  'species': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
cechy Napinacz (4,) pływak32
gatunek Etykieta klasy int64

pingwiny/proste

 • Opis konfiguracji : penguins/simple został przetworzony z surowego zestawu danych, z uproszczonymi etykietami klas pochodzącymi z pól tekstowych, brakującymi wartościami oznaczonymi jako NaN/NA i zachowuje tylko 7 istotnych cech (n = 344).

 • Rozmiar pliku do pobrania : 13.20 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 56.10 KiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 344
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'body_mass_g': float32,
  'culmen_depth_mm': float32,
  'culmen_length_mm': float32,
  'flipper_length_mm': float32,
  'island': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'sex': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'species': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
masa_ciała_g Napinacz pływak32
kulmen_głębokość_mm Napinacz pływak32
kulmen_długość_mm Napinacz pływak32
długość_płetwy_mm Napinacz pływak32
wyspa Etykieta klasy int64
seks Etykieta klasy int64
gatunek Etykieta klasy int64
 • Nadzorowane klucze (patrz as_supervised doc ): ({'body_mass_g': 'body_mass_g', 'culmen_depth_mm': 'culmen_depth_mm', 'culmen_length_mm': 'culmen_length_mm', 'flipper_length_mm': 'flipper_length_mm', 'island': 'island', 'sex': 'sex', 'species': 'species'}, 'species')

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

pingwiny/surowe

 • Opis konfiguracji: penguins/raw to oryginalna, nieprzetworzona kopia z @allisonhorst, zawierająca wszystkie 17 funkcji, przedstawionych albo jako typy numeryczne, albo jako nieprzetworzony tekst (n = 344).

 • Rozmiar pliku do pobrania : 49.72 KiB

 • Rozmiar zbioru danych : 164.51 KiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 344
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'Body Mass (g)': float32,
  'Clutch Completion': Text(shape=(), dtype=string),
  'Comments': Text(shape=(), dtype=string),
  'Culmen Depth (mm)': float32,
  'Culmen Length (mm)': float32,
  'Date Egg': Text(shape=(), dtype=string),
  'Delta 13 C (o/oo)': float32,
  'Delta 15 N (o/oo)': float32,
  'Flipper Length (mm)': float32,
  'Individual ID': Text(shape=(), dtype=string),
  'Island': Text(shape=(), dtype=string),
  'Region': Text(shape=(), dtype=string),
  'Sample Number': int32,
  'Sex': Text(shape=(), dtype=string),
  'Species': Text(shape=(), dtype=string),
  'Stage': Text(shape=(), dtype=string),
  'studyName': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
Masa ciała (g) Napinacz pływak32
Zakończenie sprzęgła Tekst strunowy
Uwagi Tekst strunowy
Głębokość Cumenu (mm) Napinacz pływak32
Długość trzonu (mm) Napinacz pływak32
Daktylowe Jajko Tekst strunowy
Delta 13 C (o/oo) Napinacz pływak32
Delta 15 N (o/oo) Napinacz pływak32
Długość płetwy (mm) Napinacz pływak32
Indywidualny identyfikator Tekst strunowy
Wyspa Tekst strunowy
Region Tekst strunowy
Numer próbki Napinacz int32
Seks Tekst strunowy
Gatunek Tekst strunowy
Etap Tekst strunowy
nazwa badania Tekst strunowy