austin_buds_dataset_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

Stylizowane zadania kuchenne Franki

Podział Przykłady
'train' 50
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(24,), dtype=float32),
      'wrist_image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (7,) pływak32 Akcja robota składa się z [6x pozycji delta efektora końcowego, 1x pozycji chwytaka].
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/obraz Obraz (128, 128, 3) uint8 Główna kamera obserwacji RGB.
kroki/obserwacja/stan Napinacz (24,) pływak32 Stan robota, składa się z [7x kątów przegubów robota, 1x położenia chwytaka, 16x jednorodnej matrycy efektora końcowego robota].
kroki/obserwacja/obraz_nadgarstka Obraz (128, 128, 3) uint8 Kamera nadgarstkowa do obserwacji RGB.
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
 • Cytat :
@article{zhu2022bottom,
 title={Bottom-Up Skill Discovery From Unsegmented Demonstrations for Long-Horizon Robot Manipulation},
 author={Zhu, Yifeng and Stone, Peter and Zhu, Yuke},
 journal={IEEE Robotics and Automation Letters},
 volume={7},
 number={2},
 pages={4126--4133},
 year={2022},
 publisher={IEEE}
}