dowcip

 • opis :

Zbiór danych Image Text (WIT) oparty na Wikipedii to duży, multimodalny, wielojęzyczny zbiór danych. WIT składa się z wyselekcjonowanego zestawu 37,6 miliona bogatych w jednostki przykładów obrazowo-tekstowych z 11,5 milionami unikalnych obrazów w 108 językach Wikipedii. Jego rozmiar umożliwia wykorzystanie WIT jako wstępnego zbioru danych dla multimodalnych modeli uczenia maszynowego.

Rozdzielać Przykłady
'test' 210166
'train' 37 046 386
'val' 261024
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'attribution_passes_lang_id': bool,
  'caption_alt_text_description': Text(shape=(), dtype=string),
  'caption_attribution_description': Text(shape=(), dtype=string),
  'caption_reference_description': Text(shape=(), dtype=string),
  'context_page_description': Text(shape=(), dtype=string),
  'context_section_description': Text(shape=(), dtype=string),
  'hierarchical_section_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'image_url': Text(shape=(), dtype=string),
  'is_main_image': bool,
  'language': Text(shape=(), dtype=string),
  'mime_type': Text(shape=(), dtype=string),
  'original_height': int32,
  'original_width': int32,
  'page_changed_recently': bool,
  'page_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'page_url': Text(shape=(), dtype=string),
  'section_title': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
attribution_passes_lang_id Napinacz bool
caption_alt_text_description Tekst strunowy
caption_attribution_description Tekst strunowy
caption_reference_description Tekst strunowy
context_page_description Tekst strunowy
opis_kontekstu_sekcji Tekst strunowy
hierarchiczny_tytuł_sekcji Tekst strunowy
obraz_url Tekst strunowy
is_main_image Napinacz bool
język Tekst strunowy
typ_mima Tekst strunowy
oryginalna_wysokość Napinacz int32
oryginalna_szerokość Napinacz int32
ostatnio zmieniona_strona Napinacz bool
tytuł strony Tekst strunowy
Strona URL Tekst strunowy
Tytuł sekcji Tekst strunowy
 • Cytat :
@article{srinivasan2021wit,
 title={WIT: Wikipedia-based Image Text Dataset for Multimodal Multilingual Machine Learning},
 author={Srinivasan, Krishna and Raman, Karthik and Chen, Jiecao and Bendersky, Michael and Najork, Marc},
 journal={arXiv preprint arXiv:2103.01913},
 year={2021}
}