Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

dowcip

 • opis:

Zbiór danych tekstu obrazu (WIT) oparty na Wikipedii to duży, multimodalny, wielojęzyczny zbiór danych. WIT składa się z wyselekcjonowanego zestawu 37,6 miliona przykładów zawierających obrazy i tekst z bogatymi w jednostki 11,5 milionami unikalnych obrazów w 108 językach Wikipedii. Jego rozmiar umożliwia wykorzystanie WIT jako wstępnego zestawu danych dla multimodalnych modeli uczenia maszynowego.

Podział Przykłady
'train' 37 046 386
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'attribution_passes_lang_id': tf.bool,
  'caption_alt_text_description': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'caption_attribution_description': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'caption_reference_description': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'context_page_description': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'context_section_description': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'hierarchical_section_title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image_url': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'is_main_image': tf.bool,
  'language': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'mime_type': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'original_height': tf.int32,
  'original_width': tf.int32,
  'page_changed_recently': tf.bool,
  'page_title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'page_url': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'section_title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@article{srinivasan2021wit,
 title={WIT: Wikipedia-based Image Text Dataset for Multimodal Multilingual Machine Learning},
 author={Srinivasan, Krishna and Raman, Karthik and Chen, Jiecao and Bendersky, Michael and Najork, Marc},
 journal={arXiv preprint arXiv:2103.01913},
 year={2021}
}