crema_d

 • opis :

CREMA-D to zestaw danych audiowizualnych do rozpoznawania emocji. Zbiór danych składa się z mimicznych i wokalnych ekspresji emocjonalnych w zdaniach wypowiadanych w zakresie podstawowych stanów emocjonalnych (radość, smutek, złość, strach, wstręt i neutralność). Zebrano 7442 klipy przedstawiające 91 aktorów o różnym pochodzeniu etnicznym. To wydanie zawiera tylko strumień audio z oryginalnego nagrania audiowizualnego. Próbki są dzielone między pociąg, walidację i testowanie, tak aby próbki z każdego mówcy należały dokładnie do jednego podziału.

Rozdzielać Przykłady
'test' 1556
'train' 5144
'validation' 738
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=6),
  'speaker_id': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
audio Audio (Nic,) int64
etykieta Etykieta klasy int64
identyfikator_mówcy Napinacz strunowy
 • Cytat :
@article{cao2014crema,
 title={ {CREMA-D}: Crowd-sourced emotional multimodal actors dataset},
 author={Cao, Houwei and Cooper, David G and Keutmann, Michael K and Gur, Ruben C and Nenkova, Ani and Verma, Ragini},
 journal={IEEE transactions on affective computing},
 volume={5},
 number={4},
 pages={377--390},
 year={2014},
 publisher={IEEE}
}