celeb_a_hq

Wysokiej jakości wersja zbioru danych CELEBA, składająca się z 30000 obrazów w rozdzielczości 1024 x 1024.

Rozdzielać Przykłady
'train' 30 000
@article{DBLP:journals/corr/abs-1710-10196,
 author  = {Tero Karras and
        Timo Aila and
        Samuli Laine and
        Jaakko Lehtinen},
 title   = {Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and Variation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1710.10196},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1710.10196},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1710.10196},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:42 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1710-10196},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

celeb_a_hq/1024 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 1024 x 1024

 • Rozmiar zestawu danych : 54.04 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(1024, 1024, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (1024, 1024, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

celeb_a_hq/512

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 512 x 512

 • Rozmiar zestawu danych : 15.33 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(512, 512, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (512, 512, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

celeb_a_hq/256

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 256 x 256

 • Rozmiar zestawu danych : 4.21 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (256, 256, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

celeb_a_hq/128

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 128 x 128

 • Rozmiar zestawu danych : 1.13 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (128, 128, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

celeb_a_hq/64

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 64 x 64

 • Rozmiar zestawu danych : 310.94 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (64, 64, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

celeb_a_hq/32

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 32 x 32

 • Rozmiar zestawu danych : 85.39 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (32, 32, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

celeb_a_hq/16

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 16 x 16

 • Rozmiar zestawu danych : 25.71 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(16, 16, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (16, 16, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

celeb_a_hq/8

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 8 x 8

 • Rozmiar zestawu danych : 9.42 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(8, 8, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (8, 8, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

celeb_a_hq/4

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 4 x 4

 • Rozmiar zestawu danych : 5.10 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(4, 4, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (4, 4, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

celeb_a_hq/2

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 2 x 2

 • Rozmiar zestawu danych : 3.94 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(2, 2, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (2, 2, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

celeb_a_hq/1

 • Opis konfiguracji: Obrazy CelebaHQ w rozdzielczości 1 x 1

 • Rozmiar zestawu danych : 3.62 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(1, 1, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (1, 1, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie