Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

cfq

 • opis:

Zestaw danych CFQ (i jego podziały) do pomiaru uogólnienia kompozycji.

Zobacz https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf tła.

Uwaga na temat zestawu walidacji: Ponieważ ma taki sam rozkład jak w zestawie testowym i jesteśmy zainteresowani w pomiarze kompozycyjną uogólnienie modelu w odniesieniu do nieznanego rozkładu badań sugerujemy, że każdy strojenie powinno odbywać się na podzbiorze pociągu tylko zestaw (patrz rozdział 5.1 artykułu).

Przykładowe użycie:

data = tfds.load('cfq/mcd1')
FeaturesDict({
  'query': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
@inproceedings{Keysers2020,
 title={Measuring Compositional Generalization: A Comprehensive Method on
     Realistic Data},
 author={Daniel Keysers and Nathanael Sch"{a}rli and Nathan Scales and
     Hylke Buisman and Daniel Furrer and Sergii Kashubin and
     Nikola Momchev and Danila Sinopalnikov and Lukasz Stafiniak and
     Tibor Tihon and Dmitry Tsarkov and Xiao Wang and Marc van Zee and
     Olivier Bousquet},
 booktitle={ICLR},
 year={2020},
 url={https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf},
}

cfq/mcd1 (konfiguracja domyślna)

 • Zbiór danych rozmiar: 49.75 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/mcd2

 • Zbiór danych rozmiar: 51.39 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/mcd3

 • Zbiór danych rozmiar: 50.22 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/question_complexity_split

 • Zbiór danych rozmiar: 52.81 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 10340
'train' 98,999
'validation' 10 339

cfq/question_pattern_split

 • Zbiór danych rozmiar: 52.81 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11,909
'train' 95 654
'validation' 12 115

cfq/zapytanie_złożoność_podziału

 • Zbiór danych rozmiar: 52.81 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 9 512
'train' 100 654
'validation' 9 512

cfq/zapytanie_wzorzec_podział

 • Zbiór danych rozmiar: 52.81 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 12 589
'train' 94600
'validation' 12 489

cfq/losowy_podział

 • Zbiór danych rozmiar: 52.81 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 967
'train' 95 744
'validation' 11 967

cfq/cd0_r1

 • Zbiór danych rozmiar: 49.72 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0_r2

 • Zbiór danych rozmiar: 49.45 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0_r3

 • Zbiór danych rozmiar: 49.76 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0_r4

 • Zbiór danych rozmiar: 50.04 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0_r5

 • Zbiór danych rozmiar: 49.36 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0_r6

 • Zbiór danych rozmiar: 49.36 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0_r7

 • Zbiór danych rozmiar: 49.93 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0_r8

 • Zbiór danych rozmiar: 48.58 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0_r9

 • Zbiór danych rozmiar: 49.23 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.1_r1

 • Zbiór danych rozmiar: 51.54 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.1_r2

 • Zbiór danych rozmiar: 48.18 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.1_r3

 • Zbiór danych rozmiar: 49.23 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.1_r4

 • Zbiór danych rozmiar: 49.76 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.1_r5

 • Zbiór danych rozmiar: 49.10 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.1_r6

 • Zbiór danych rozmiar: 49.10 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.1_r7

 • Zbiór danych rozmiar: 48.02 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.1_r8

 • Zbiór danych rozmiar: 48.13 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.1_r9

 • Zbiór danych rozmiar: 48.44 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.2_r1

 • Zbiór danych rozmiar: 50.90 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.2_r2

 • Zbiór danych rozmiar: 49.12 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.2_r3

 • Zbiór danych rozmiar: 50.68 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.2_r4

 • Zbiór danych rozmiar: 52.61 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.2_r5

 • Zbiór danych rozmiar: 50.63 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.2_r6

 • Zbiór danych rozmiar: 50.63 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.2_r7

 • Zbiór danych rozmiar: 52.39 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.2_r8

 • Zbiór danych rozmiar: 50.53 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.2_r9

 • Zbiór danych rozmiar: 50.64 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.3_r1

 • Zbiór danych rozmiar: 52.08 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.3_r2

 • Zbiór danych rozmiar: 52.11 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.3_r3

 • Zbiór danych rozmiar: 51.25 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.3_r4

 • Zbiór danych rozmiar: 49.94 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.3_r5

 • Zbiór danych rozmiar: 49.71 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.3_r6

 • Zbiór danych rozmiar: 49.71 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.3_r7

 • Zbiór danych rozmiar: 50.86 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.3_r8

 • Zbiór danych rozmiar: 49.43 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.3_r9

 • Zbiór danych rozmiar: 50.32 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.4_r1

 • Zbiór danych rozmiar: 48.52 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.4_r2

 • Zbiór danych rozmiar: 47.40 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.4_r3

 • Zbiór danych rozmiar: 49.18 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.4_r4

 • Zbiór danych rozmiar: 47.86 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.4_r5

 • Zbiór danych rozmiar: 49.01 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.4_r6

 • Zbiór danych rozmiar: 49.01 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.4_r7

 • Zbiór danych rozmiar: 51.70 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.4_r8

 • Zbiór danych rozmiar: 50.94 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.4_r9

 • Zbiór danych rozmiar: 51.98 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.5_r1

 • Zestaw danych Wielkość: 51.00 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.5_r2

 • Zbiór danych rozmiar: 49.91 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.5_r3

 • Zestaw danych Wielkość: 51.26 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.5_r4

 • Zbiór danych rozmiar: 51.27 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.5_r5

 • Zbiór danych rozmiar: 51.87 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.5_r6

 • Zbiór danych rozmiar: 51.87 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.5_r7

 • Zbiór danych rozmiar: 48.52 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.5_r8

 • Zbiór danych rozmiar: 48.62 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.5_r9

 • Zbiór danych rozmiar: 48.48 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.6_r1

 • Zbiór danych rozmiar: 49.32 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.6_r2

 • Zbiór danych rozmiar: 49.36 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.6_r3

 • Zbiór danych rozmiar: 49.85 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.6_r4

 • Zbiór danych rozmiar: 50.07 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.6_r5

 • Zbiór danych rozmiar: 49.86 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.6_r6

 • Zbiór danych rozmiar: 49.86 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.6_r7

 • Zbiór danych rozmiar: 49.42 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.6_r8

 • Zbiór danych rozmiar: 48.52 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd0.6_r9

 • Zbiór danych rozmiar: 49.54 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd1_r1

 • Zbiór danych rozmiar: 49.75 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd1_r2

 • Zbiór danych rozmiar: 49.07 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd1_r3

 • Zbiór danych rozmiar: 50.22 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd1_r4

 • Zbiór danych rozmiar: 49.12 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd1_r5

 • Zbiór danych rozmiar: 48.80 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd1_r6

 • Zbiór danych rozmiar: 48.80 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd1_r7

 • Zbiór danych rozmiar: 50.69 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd1_r8

 • Zbiór danych rozmiar: 51.39 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968

cfq/cd1_r9

 • Zbiór danych rozmiar: 49.94 MiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 11 968
'train' 95 743
'validation' 11 968