Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

akcentd

 • opis:

AccentDB to wieloparowy równoległy korpus ustrukturyzowanej i oznaczonej mowy akcentowanej. Zawiera próbki mowy od osób mówiących z 4 nie-rodzimymi akcentami języka angielskiego (8 głośników, 4 języki indyjskie); a także ma kompilację 4 rodzimych akcentów języka angielskiego (4 kraje, 13 głośników) i metropolitalnego akcentu indyjskiego (2 osoby). Dostępne tutaj zestaw danych odpowiada prasowa zatytułowana accentdb_extended na https://accentdb.github.io/#dataset

Podział Przykłady
'train' 17.313
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=9),
  'speaker_id': tf.string,
})
 • cytat:
@InProceedings{ahamad-anand-bhargava:2020:LREC,
 author  = {Ahamad, Afroz and Anand, Ankit and Bhargava, Pranesh},
 title   = {AccentDB: A Database of Non-Native English Accents to Assist Neural Speech Recognition},
 booktitle   = {Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference},
 month     = {May},
 year      = {2020},
 address    = {Marseille, France},
 publisher   = {European Language Resources Association},
 pages   = {5353--5360},
 url    = {https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.659}
}