Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

hellaswag

 • opis:

Zestaw danych HellaSwag jest punktem odniesienia dla Commonsense NLI. Zawiera kontekst i pewne zakończenia, które uzupełniają kontekst.

 • Strona domowa: https://rowanzellers.com/hellaswag/

 • Kod źródłowy: tfds.text.Hellaswag

 • wersje:

  • 0.0.1 : Brak Uwagi do wydania.
  • 1.0.0 : Dodawanie odrębne podziały dla domeny i in-out-of-domeny zestawów walidacji / testowych.
  • 1.1.0 (domyślnie) : Inny wymiar Podział na źródła (wikiHow vs activitynet)
 • Wielkość pliku: 68.18 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 107.45 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Tak

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 10,003
'test_ind_activitynet' 1870
'test_ind_wikihow' 3132
'test_ood_activitynet' 1,651
'test_ood_wikihow' 3350
'train' 39 905
'train_activitynet' 14 740
'train_wikihow' 25,165
'validation' 10,042
'validation_ind_activitynet' 1809
'validation_ind_wikihow' 3192
'validation_ood_activitynet' 1,434
'validation_ood_wikihow' 3,607
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'activity_label': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'endings': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'label': tf.int32,
  'source_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'split_type': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@inproceedings{zellers2019hellaswag,
  title={HellaSwag: Can a Machine Really Finish Your Sentence?},
  author={Zellers, Rowan and Holtzman, Ari and Bisk, Yonatan and Farhadi, Ali and Choi, Yejin},
  booktitle ={Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics},
  year={2019}
}