hellaswag

 • opis :

Zbiór danych HellaSwag jest punktem odniesienia dla Commonsense NLI. Zawiera kontekst i kilka zakończeń, które uzupełniają kontekst.

Rozdzielać Przykłady
'test' 10003
'test_ind_activitynet' 1870
'test_ind_wikihow' 3132
'test_ood_activitynet' 1651
'test_ood_wikihow' 3350
'train' 39905
'train_activitynet' 14740
'train_wikihow' 25165
'validation' 10042
'validation_ind_activitynet' 1809
'validation_ind_wikihow' 3192
'validation_ood_activitynet' 1434
'validation_ood_wikihow' 3607
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'activity_label': Text(shape=(), dtype=string),
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
  'endings': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'label': int32,
  'source_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'split_type': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta_aktywności Tekst strunowy
kontekst Tekst strunowy
zakończenia Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
etykieta Napinacz int32
identyfikator_źródła Tekst strunowy
typ_podziału Tekst strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{zellers2019hellaswag,
  title={HellaSwag: Can a Machine Really Finish Your Sentence?},
  author={Zellers, Rowan and Holtzman, Ari and Bisk, Yonatan and Farhadi, Ali and Choi, Yejin},
  booktitle ={Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics},
  year={2019}
}