i_przyrodnik2017

Ten zestaw danych zawiera łącznie 5 089 kategorii, obejmujących 579 184 obrazów szkoleniowych i 95 986 obrazów weryfikacyjnych. W przypadku zestawu szkoleniowego rozkład obrazów według kategorii jest zgodny z częstotliwością obserwacji tej kategorii przez społeczność iNaturalistów.

Chociaż oryginalny zestaw danych zawiera kilka obrazów z ramkami ograniczającymi, obecnie dostępne są tylko adnotacje na poziomie obrazu (pojedyncza etykieta/obraz). Ponadto organizatorzy nie opublikowali etykiet testowych, dlatego udostępniamy tylko zdjęcia testowe (etykieta = -1).

Rozdzielać Przykłady
'test' 182707
'train' 579184
'validation' 95 986
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5089),
  'supercategory': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=13),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
ID Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
nadkategoria Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@InProceedings{Horn_2018_CVPR,
author = {
Van Horn, Grant and Mac Aodha, Oisin and Song, Yang and Cui, Yin and Sun, Chen
and Shepard, Alex and Adam, Hartwig and Perona, Pietro and Belongie, Serge},
title = {The INaturalist Species Classification and Detection Dataset},
booktitle = {
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2018}
}