popraw2przyczynę

 • Opis :

Corr2przyczyna

Wnioskowanie przyczynowe jest jedną z cech charakterystycznych ludzkiej inteligencji.

Corr2cause to wielkoskalowy zbiór danych obejmujący ponad 400 tys. próbek, na podstawie którego w powiązanym artykule ocenia się siedemnaście istniejących LLM.

Ogółem Corr2cause zawiera 415 944 próbek, z czego 18,57% to prawidłowe próbki. Średnia długość założenia wynosi 424,11 tokenów, a hipotezy 10,83 tokenów. Dane są podzielone odpowiednio na 411 452 próbek szkoleniowych, 2246 próbek rozwojowych i testowych. Ponieważ głównym celem zbioru danych jest porównanie wydajności LLM, zbiorom testowym i programistycznym nadano priorytet tak, aby obejmowały kompleksowo wykresy wszystkich rozmiarów.

Podział Przykłady
'dev' 2246
'test' 2246
'train' 411 452
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'input': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': int64,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
wejście Tekst strunowy
etykieta Napinacz int64
 • Cytat :
@misc{jin2023large,
   title={Can Large Language Models Infer Causation from Correlation?},
   author={Zhijing Jin and Jiarui Liu and Zhiheng Lyu and Spencer Poff and Mrinmaya Sachan and Rada Mihalcea and Mona Diab and Bernhard Schölkopf},
   year={2023},
   eprint={2306.05836},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CL}
}