Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

gtzan

 • opis:

Zbiór danych składa się z 1000 ścieżek audio co 30 sekund. Zawiera 10 gatunków, każdy reprezentowany przez 100 utworów. Wszystkie ścieżki są 16-bitowymi plikami audio 22050 Hz Mono w formacie .wav.

Gatunki to:

Podział Przykłady
'train' 1000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • cytat:
@misc{tzanetakis_essl_cook_2001,
author  = "Tzanetakis, George and Essl, Georg and Cook, Perry",
title   = "Automatic Musical Genre Classification Of Audio Signals",
url    = "http://ismir2001.ismir.net/pdf/tzanetakis.pdf",
publisher = "The International Society for Music Information Retrieval",
year   = "2001"
}