Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

xsum

 • opis:

Zestaw danych ekstremalnych podsumowań (XSum).

Dostępne są dwie funkcje: - dokument: Artykuł z wiadomościami wejściowymi. - streszczenie: jednozdaniowe streszczenie artykułu.

Ta potrzeba danych manaully pobraniu i rozpakowaniu jak opisano w https://github.com/EdinburghNLP/XSum/blob/master/XSum-Dataset/README.md potrzeba folderu „xsum-ekstrakty-z-downloads” mają być kompresowane jako 'xsum-extracts-from-downloads.tar.gz' i umieść w ręcznie pobranym folderze.

Podział Przykłady
'test' 11 301
'train' 203 577
'validation' 11,305
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'document': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@article{Narayan2018DontGM,
 title={Don't Give Me the Details, Just the Summary! Topic-Aware Convolutional Neural Networks for Extreme Summarization},
 author={Shashi Narayan and Shay B. Cohen and Mirella Lapata},
 journal={ArXiv},
 year={2018},
 volume={abs/1808.08745}
}