Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

d4rl_adroit_relocate

 • opis:

D4RL to benchmark open source do uczenia się przez wzmacnianie offline. Zapewnia ustandaryzowane środowiska i zestawy danych na potrzeby algorytmów szkoleniowych i porównawczych.

@misc{fu2020d4rl,
  title={D4RL: Datasets for Deep Data-Driven Reinforcement Learning},
  author={Justin Fu and Aviral Kumar and Ofir Nachum and George Tucker and Sergey Levine},
  year={2020},
  eprint={2004.07219},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.LG}
}

d4rl_adroit_relocate/v0-human (konfiguracja domyślna)

 • Wielkość pliku: 4.87 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 5.48 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Tak

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 60
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'qpos': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_adroit_relocate/v0-sklonowany

 • Wielkość pliku: 647.11 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 550.50 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 5519
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'qpos': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float64),
      'qvel': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float64),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=tf.float64),
    'reward': tf.float64,
  }),
})

d4rl_adroit_relocate/v0-expert

 • Wielkość pliku: 581.53 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 778.97 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 5000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_logstd': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
      'action_mean': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
      'qpos': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_adroit_relocate/v1-człowiek

 • Wielkość pliku: 5.92 MiB

 • Zbiór danych Rozmiar: 6.94 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Tak

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 25
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'hand_qpos': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
      'obj_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
      'palm_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
      'qpos': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float32),
      'target_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_adroit_relocate/v1-sklonowany

 • Wielkość pliku: 554.39 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1.86 GiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 3758
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'algorithm': tf.string,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(39, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 30), dtype=tf.float32),
    }),
    'nonlinearity': tf.string,
    'output_distribution': tf.string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'hand_qpos': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
      'obj_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
      'palm_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
      'qpos': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float32),
      'target_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})

d4rl_adroit_relocate/v1-expert

 • Wielkość pliku: 682.47 MiB

 • Zbiór danych rozmiar: 1012.49 MiB

 • Auto-buforowane ( dokumentacja ): Nie

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 5000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'algorithm': tf.string,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(32,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(32, 39), dtype=tf.float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(32,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(32, 32), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(30, 32), dtype=tf.float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
      'weight': Tensor(shape=(30, 32), dtype=tf.float32),
    }),
    'nonlinearity': tf.string,
    'output_distribution': tf.string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_std': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
      'action_mean': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
      'hand_qpos': Tensor(shape=(30,), dtype=tf.float32),
      'obj_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
      'palm_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
      'qpos': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float32),
      'qvel': Tensor(shape=(36,), dtype=tf.float32),
      'target_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
    }),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': Tensor(shape=(39,), dtype=tf.float32),
    'reward': tf.float32,
  }),
})