Squad_question_generation

 • opis :

Generowanie pytań przy użyciu zestawu danych zespołu przy użyciu podziałów danych opisanych w „Neural Question Generation from Text: A Preliminary Study” (Zhou i in., 2017) oraz „Learning to Ask: Neural Question Generation for Reading Comprehension” (Du i in., 2017).

@inproceedings{du-etal-2017-learning,
  title = "Learning to Ask: Neural Question Generation for Reading Comprehension",
  author = "Du, Xinya and Shao, Junru and Cardie, Claire",
  booktitle = "Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
  month = jul,
  year = "2017",
  address = "Vancouver, Canada",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/P17-1123",
  doi = "10.18653/v1/P17-1123",
  pages = "1342--1352",
}

@inproceedings{rajpurkar-etal-2016-squad,
  title = "{SQ}u{AD}: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text",
  author = "Rajpurkar, Pranav and Zhang, Jian and Lopyrev, Konstantin and Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = nov,
  year = "2016",
  address = "Austin, Texas",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D16-1264",
  doi = "10.18653/v1/D16-1264",
  pages = "2383--2392",
}

Squad_question_generation/split_du (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : Odpowiedz na niezależne generowanie pytań z kontekstów na poziomie fragmentu (Du i in., 2017).

 • Rozmiar pliku do pobrania : 62.83 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 84.67 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 11877
'train' 75722
'validation' 10570
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'answer': Text(shape=(), dtype=string),
  'context_passage': Text(shape=(), dtype=string),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
odpowiadać Tekst strunowy
przejście_kontekstu Tekst strunowy
pytanie Tekst strunowy

Squad_question_generation/split_zhou

 • Opis konfiguracji : generowanie pytań zależnych od zakresu odpowiedzi z kontekstów na poziomie zdania i fragmentu (Zhou i in., 2017).

 • Rozmiar pliku do pobrania : 62.52 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 111.02 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 8964
'train' 86635
'validation' 8965
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'answer': Text(shape=(), dtype=string),
  'context_passage': Text(shape=(), dtype=string),
  'context_sentence': Text(shape=(), dtype=string),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
odpowiadać Tekst strunowy
przejście_kontekstu Tekst strunowy
zdanie_kontekstowe Tekst strunowy
pytanie Tekst strunowy