dlr_sara_grid_clamp_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

umieść zacisk siatki na siatkach na stole

Podział Przykłady
'train' 107
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(12,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
metadane_odcinka/ścieżka_pliku Tekst strunowy Ścieżka do oryginalnego pliku danych.
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (7,) pływak32 Działanie robota składa się z [3x pozycji EEF robota, 3x orientacji EEF robota odchylenie/pochylenie/przechylenie obliczone za pomocą klasy scipy Rotation.as_euler(="zxy")].
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Wlać do kubka.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/obraz Obraz (480, 640, 3) uint8 Główna kamera obserwacji RGB.
kroki/obserwacja/stan Napinacz (12,) pływak32 Stan robota, składa się z [3x pozycja EEF robota, 3x orientacja EEF robota, odchylenie/pochylenie/przechylenie obliczone za pomocą klasy scipy Rotation.as_euler("zxy"), 6x klucz EEF robota].
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
 • Cytat :
@article{padalkar2023guided,
 title={A guided reinforcement learning approach using shared control templates for learning manipulation skills in the real world},
 author={Padalkar, Abhishek and Quere, Gabriel and Raffin, Antonin and Silv{\'e}rio, Jo{\~a}o and Stulp, Freek},
 journal={Research square preprint rs-3289569/v1},
 year={2023}
}