Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

salient_span_wikipedia

 • opis:

Zdania z Wikipedii z oznaczonymi najistotniejszymi spasami.

@article{guu2020realm,
  title={REALM: Retrieval-Augmented Language Model Pre-Training},
  author={Kelvin Guu and Kenton Lee and Zora Tung and Panupong Pasupat and Ming-Wei Chang},
  year={2020},
  journal = {arXiv e-prints},
  archivePrefix = {arXiv},
  eprint={2002.08909},
}

salient_span_wikipedia/sentences (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: Przykładami są poszczególne zdania zawierające podmiotów.

 • Zbiór danych rozmiar: 20.57 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 82 291 706
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'spans': Sequence({
    'limit': tf.int32,
    'start': tf.int32,
    'type': tf.string,
  }),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

salient_span_wikipedia/documents

 • Opis config: Przykłady ponownie pełne dokumentów.

 • Zbiór danych rozmiar: 16.52 GiB

 • dzieli:

Podział Przykłady
'train' 13 353 718
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'sentences': Sequence({
    'limit': tf.int32,
    'start': tf.int32,
  }),
  'spans': Sequence({
    'limit': tf.int32,
    'start': tf.int32,
    'type': tf.string,
  }),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})