Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

aeslc

 • opis:

Zbiór wiadomości e-mail pracowników firmy Enron Corporation.

Istnieją dwie funkcje: - email_body: treść wiadomości e-mail. - subject_line: tekst tematu wiadomości e-mail.

Podział Przykłady
'test' 1906
'train' 14 436
'validation' 1960
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'email_body': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'subject_line': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • cytat:
@misc{zhang2019email,
  title={This Email Could Save Your Life: Introducing the Task of Email Subject Line Generation},
  author={Rui Zhang and Joel Tetreault},
  year={2019},
  eprint={1906.03497},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}