wzgórze

 • opis :

Ten zestaw danych zawiera 64 000 klientów, którzy dokonali ostatniego zakupu w ciągu dwunastu miesięcy. Klienci brali udział w teście e-mailowym.

 1. 1/3 została losowo wybrana do otrzymywania kampanii e-mailowej z artykułami dla mężczyzn.
 2. 1/3 została losowo wybrana do otrzymywania kampanii e-mailowej z artykułami dla kobiet.
 3. 1/3 została wybrana losowo, aby nie otrzymywać kampanii e-mailowej.

W okresie dwóch tygodni po kampanii e-mailowej śledzono wyniki. Zadanie polega na poinformowaniu świata, czy kampania e-mailowa dla mężczyzn czy kobiet zakończyła się sukcesem.

Rozdzielać Przykłady
'train' 64 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'channel': Text(shape=(), dtype=string),
  'conversion': int64,
  'history': float32,
  'history_segment': Text(shape=(), dtype=string),
  'mens': int64,
  'newbie': int64,
  'recency': int64,
  'segment': Text(shape=(), dtype=string),
  'spend': float32,
  'visit': int64,
  'womens': int64,
  'zip_code': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kanał Tekst strunowy
konwersja Napinacz int64
historia Napinacz pływak32
historia_segmentu Tekst strunowy
męskie Napinacz int64
Nowicjusz Napinacz int64
niedawność Napinacz int64
człon Tekst strunowy
spędzić Napinacz pływak32
wizyta Napinacz int64
damskie Napinacz int64
kod pocztowy Tekst strunowy
 • Nadzorowane klucze (Patrz as_supervised doc ): ({'channel': 'channel', 'history': 'history', 'mens': 'mens', 'newbie': 'newbie', 'recency': 'recency', 'segment': 'segment', 'womens': 'womens', 'zip_code': 'zip_code'}, 'visit')

 • Rysunek ( tfds.show_examples ): Nieobsługiwany.

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ):

 • Cytat :
@article{entryhillstrom,
 title={Hillstrom’s MineThatData Email Analytics Challenge},
 author={ENTRY, WINNING}
}