starcraft_video

 • opis :

Ten zestaw danych zawiera filmy wygenerowane przez Starcraft.

Podział Przykłady
'test' 2000
'train' 10 000
'validation' 2000
@article{DBLP:journals/corr/abs-1812-01717,
 author  = {Thomas Unterthiner and
        Sjoerd van Steenkiste and
        Karol Kurach and
        Rapha{\"{e} }l Marinier and
        Marcin Michalski and
        Sylvain Gelly},
 title   = {Towards Accurate Generative Models of Video: {A} New Metric and
        Challenges},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1812.01717},
 year   = {2018},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1812.01717},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1812.01717},
 timestamp = {Tue, 01 Jan 2019 15:01:25 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1812-01717},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

starcraft_video/brawl_64 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: Mapa bijatyki w rozdzielczości 64x64.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 6.40 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.39 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
rgb_ekran Wideo (obraz) (Brak, 64, 64, 3) uint8

starcraft_video/brawl_128

 • Opis konfiguracji: Mapa bijatyki w rozdzielczości 128x128.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 20.76 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 20.74 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
rgb_ekran Wideo (obraz) (Brak, 128, 128, 3) uint8

starcraft_video/collect_mineral_shards_64

 • Opis konfiguracji: Mapa CollectMineralShards w rozdzielczości 64x64.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 7.83 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 7.82 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
rgb_ekran Wideo (obraz) (Brak, 64, 64, 3) uint8

starcraft_video/collect_mineral_shards_128

 • Opis konfiguracji: Mapa CollectMineralShards w rozdzielczości 128x128.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 24.83 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 24.82 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
rgb_ekran Wideo (obraz) (Brak, 128, 128, 3) uint8

starcraft_video/move_unit_to_border_64

 • Opis konfiguracji: Mapa MoveUnitToBorder w rozdzielczości 64x64.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.77 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.77 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
rgb_ekran Wideo (obraz) (Brak, 64, 64, 3) uint8

starcraft_video/move_unit_to_border_128

 • Opis konfiguracji: Mapa MoveUnitToBorder o rozdzielczości 128x128.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 5.75 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.75 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
rgb_ekran Wideo (obraz) (Brak, 128, 128, 3) uint8

starcraft_video/road_trip_with_medivac_64

 • Opis konfiguracji: Mapa RoadTripWithMedivac w rozdzielczości 64x64.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 2.48 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.47 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
rgb_ekran Wideo (obraz) (Brak, 64, 64, 3) uint8

starcraft_video/road_trip_with_medivac_128

 • Opis konfiguracji: Mapa RoadTripWithMedivac w rozdzielczości 128x128.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 7.80 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 7.79 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
rgb_ekran Wideo (obraz) (Brak, 128, 128, 3) uint8