Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

mowy_komendy

 • opis:

Zbiór danych dźwiękowych wypowiadanych słów, który ma pomóc w szkoleniu i ocenie systemów rozpoznawania słów kluczowych. Jego głównym celem jest zapewnienie sposobu na budowanie i testowanie małych modeli, które wykrywają wypowiadanie pojedynczego słowa, z zestawu dziesięciu słów docelowych, przy jak najmniejszej liczbie fałszywych trafień z szumu tła lub niezwiązanej mowy. Należy zauważyć, że w zestawie pociągu i walidacji etykieta „nieznana” jest znacznie bardziej rozpowszechniona niż etykiety słów docelowych lub szumu tła. Jedną z różnic w stosunku do wersji wydania jest obsługa cichych segmentów. Podczas gdy w zestawie testowym segmenty ciszy są zwykłymi plikami 1-sekundowymi, podczas treningu są one udostępniane jako długie segmenty w folderze „background_noise”. Tutaj dzielimy te szumy tła na 1-sekundowe klipy, a także zachowujemy jeden z plików dla zestawu walidacyjnego.

Podział Przykłady
'test' 4890
'train' 85 511
'validation' 10102
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=12),
})
 • cytat:
@article{speechcommandsv2,
  author = { {Warden}, P.},
  title = "{Speech Commands: A Dataset for Limited-Vocabulary Speech Recognition}",
 journal = {ArXiv e-prints},
 archivePrefix = "arXiv",
 eprint = {1804.03209},
 primaryClass = "cs.CL",
 keywords = {Computer Science - Computation and Language, Computer Science - Human-Computer Interaction},
  year = 2018,
  month = apr,
  url = {https://arxiv.org/abs/1804.03209},
}