Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Klikać

CLIC to zbiór danych dla ścieżki Challenge on Learned Image Compression 2020 stratnej kompresji obrazu. Te obrazy zawierają mieszankę profesjonalnych i mobilnych zestawów danych używanych do trenowania i testowania wydajności przy zniekształceniu szybkości. Zestaw danych zawiera zarówno obrazy RGB, jak i w skali szarości. Może to wymagać specjalnej obsługi, jeśli obraz w skali szarości jest przetwarzany jako tensor 1-kanałowy, a oczekiwany jest tensor 3-kanałowy.

Ten zestaw danych nie zawiera danych z wyzwaniem P-Frame (YUV ramek obrazu).

Podział Przykłady
'test' 428
'train' 1,633
'validation' 102
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@misc{CLIC2020,
 title = {Workshop and Challenge on Learned Image Compression (CLIC2020)},
 author = {George Toderici, Wenzhe Shi, Radu Timofte, Lucas Theis,
      Johannes Balle, Eirikur Agustsson, Nick Johnston, Fabian Mentzer},
 url = {http://www.compression.cc},
 year={2020},
 organization={CVPR}
}