imagenet_resize

Ten zestaw danych składa się z zestawu danych ImageNet, którego rozmiar został zmieniony na stały rozmiar. Obrazy tutaj są dostarczane przez Chrabaszcz et. glin. przy użyciu metody zmiany rozmiaru pudełka.

Aby zapoznać się z obniżonym próbkowaniem ImageNet do uczenia bez nadzoru, zobacz downsampled_imagenet .

Rozdzielać Przykłady
'train' 1 281 167
'validation' 50 000
@article{chrabaszcz2017downsampled,
 title={A downsampled variant of imagenet as an alternative to the cifar datasets},
 author={Chrabaszcz, Patryk and Loshchilov, Ilya and Hutter, Frank},
 journal={arXiv preprint arXiv:1707.08819},
 year={2017}
}

imagenet_resized/8x8 (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : Zmieniono rozmiar obrazów na 8x8

 • Rozmiar pliku do pobrania : 237.11 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 378.49 MiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(8, 8, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (8, 8, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

imagenet_resize/16x16

 • Opis konfiguracji : Zmieniono rozmiar obrazów na 16x16

 • Rozmiar pliku do pobrania : 923.34 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 955.67 MiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(16, 16, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (16, 16, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

imagenet_resize/32x32

 • Opis konfiguracji : Zmieniono rozmiar obrazów na 32x32

 • Rozmiar pliku do pobrania : 3.46 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 2.93 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (32, 32, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

imagenet_resize/64x64

 • Opis konfiguracji : Zmieniono rozmiar obrazów na 64x64

 • Rozmiar pliku do pobrania : 13.13 GiB

 • Rozmiar zestawu danych : 10.29 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (64, 64, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie