mrqa

 • opis :

Wspólne zadanie MRQA 2019 koncentruje się na uogólnianiu odpowiedzi na pytania. Skuteczny system odpowiadania na pytania powinien robić coś więcej niż tylko interpolować z zestawu uczącego, aby odpowiedzieć na przykłady testowe zaczerpnięte z tej samej dystrybucji: powinien również umożliwiać ekstrapolację na przykłady spoza dystrybucji — znacznie trudniejsze wyzwanie.

MRQA dostosowuje i ujednolica wiele odrębnych zestawów danych z odpowiedziami na pytania (starannie wybrane podzbiory istniejących zestawów danych) w ten sam format (format SQuAD). Wśród nich sześć zestawów danych udostępniono do szkolenia, a sześć zestawów danych udostępniono do testowania. Niewielkie części zestawów danych szkoleniowych były przechowywane jako dane w domenie, które można wykorzystać do programowania. Testowe zestawy danych zawierają tylko dane spoza domeny. Ten test porównawczy jest udostępniany w ramach wspólnego zadania MRQA 2019.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: <a href="https://mrqa.github.io/2019/shared.html">https://mrqa.github.io/2019/shared.html</a> .

FeaturesDict({
  'answers': Sequence(string),
  'context': string,
  'context_tokens': Sequence({
    'offsets': int32,
    'tokens': string,
  }),
  'detected_answers': Sequence({
    'char_spans': Sequence({
      'end': int32,
      'start': int32,
    }),
    'text': string,
    'token_spans': Sequence({
      'end': int32,
      'start': int32,
    }),
  }),
  'qid': string,
  'question': string,
  'question_tokens': Sequence({
    'offsets': int32,
    'tokens': string,
  }),
  'subset': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
odpowiedzi Sekwencja (Tensor) (Nic,) strunowy
kontekst Napinacz strunowy
tokeny_kontekstu Sekwencja
tokeny_kontekstu/przesunięcia Napinacz int32
tokeny_kontekstu/tokeny Napinacz strunowy
wykryte_odpowiedzi Sekwencja
wykryte_odpowiedzi/char_spans Sekwencja
wykryte_odpowiedzi/char_spans/end Napinacz int32
wykryte_answers/char_spans/start Napinacz int32
wykryte_odpowiedzi/tekst Napinacz strunowy
wykryte_odpowiedzi/token_spans Sekwencja
wykryte_answers/token_spans/end Napinacz int32
wykryte_answers/token_spans/start Napinacz int32
qid Napinacz strunowy
pytanie Napinacz strunowy
znak_pytania Sekwencja
znaczniki_pytań/przesunięcia Napinacz int32
pytanie_tokeny/tokeny Napinacz strunowy
podzbiór Napinacz strunowy

mrqa/squad (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: zestaw danych SQuAD (Zestaw danych odpowiadania na pytania Stanforda) jest używany jako podstawa formatu zadania współdzielonego. Crowdworkerom pokazywane są akapity z Wikipedii i proszone o napisanie pytań z wydobywczymi odpowiedziami.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 29.66 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 271.43 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 86588
'validation' 10507
 • Cytat :
@inproceedings{rajpurkar-etal-2016-squad,
  title = "{SQ}u{AD}: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text",
  author = "Rajpurkar, Pranav and
   Zhang, Jian and
   Lopyrev, Konstantin and
   Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = nov,
  year = "2016",
  address = "Austin, Texas",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D16-1264",
  doi = "10.18653/v1/D16-1264",
  pages = "2383--2392",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/news_qa

 • Opis konfiguracji: dwie grupy pracowników społecznościowych zadają pytania i odpowiadają na nie na podstawie artykułów z wiadomości CNN. „Kwestionariusze” widzą tylko nagłówek i podsumowanie artykułu, podczas gdy „odpowiadający” widzą cały artykuł. Pytania, na które nie ma odpowiedzi lub które są oznaczone w zbiorze danych jako bez zgody adnotatora, są odrzucane.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 56.83 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 654.25 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 74160
'validation' 4212
 • Cytat :
@inproceedings{trischler-etal-2017-newsqa,
    title = "{N}ews{QA}: A Machine Comprehension Dataset",
    author = "Trischler, Adam and
     Wang, Tong and
     Yuan, Xingdi and
     Harris, Justin and
     Sordoni, Alessandro and
     Bachman, Philip and
     Suleman, Kaheer",
    booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Representation Learning for {NLP}",
    month = aug,
    year = "2017",
    address = "Vancouver, Canada",
    publisher = "Association for Computational Linguistics",
    url = "https://aclanthology.org/W17-2623",
    doi = "10.18653/v1/W17-2623",
    pages = "191--200",
  }
#
@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/ciekawostki_qa

 • Opis konfiguracji : Pary pytań i odpowiedzi pochodzą z ciekawostek i stron z quizami. Używana jest internetowa wersja TriviaQA, w której konteksty są pobierane z wyników zapytania wyszukiwania Bing.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 383.14 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 772.75 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 61688
'validation' 7785
 • Cytat :
@inproceedings{joshi-etal-2017-triviaqa,
  title = "{T}rivia{QA}: A Large Scale Distantly Supervised Challenge Dataset for Reading Comprehension",
  author = "Joshi, Mandar and
   Choi, Eunsol and
   Weld, Daniel and
   Zettlemoyer, Luke",
  booktitle = "Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
  month = jul,
  year = "2017",
  address = "Vancouver, Canada",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/P17-1147",
  doi = "10.18653/v1/P17-1147",
  pages = "1601--1611",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/search_qa

 • Opis konfiguracji : Pary pytań i odpowiedzi pochodzą z Jeopardy! Widowisko telewizyjne. Konteksty składają się z fragmentów pobranych z zapytania wyszukiwarki Google.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 699.86 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.38 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 117384
'validation' 16 980
 • Cytat :
@article{dunn2017searchqa,
  title={Searchqa: A new q\&a dataset augmented with context from a search engine},
  author={Dunn, Matthew and Sagun, Levent and Higgins, Mike and Guney, V Ugur and Cirik, Volkan and Cho, Kyunghyun},
  journal={arXiv preprint arXiv:1704.05179},
  year={2017}
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/hotpot_qa

 • Opis konfiguracji: Crowdworkerzy otrzymują dwa powiązane z encjami akapity z Wikipedii i są proszeni o napisanie i udzielenie odpowiedzi na pytania, których rozwiązanie wymaga rozumowania wieloprzeskokowego. W pierwotnym ustawieniu akapity te są mieszane z dodatkowymi akapitami rozpraszającymi uwagę, aby utrudnić wnioskowanie. Tutaj akapity dystraktora nie są uwzględnione.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 111.98 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 272.87 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 72 928
'validation' 5901
 • Cytat :
@inproceedings{yang-etal-2018-hotpotqa,
  title = "{H}otpot{QA}: A Dataset for Diverse, Explainable Multi-hop Question Answering",
  author = "Yang, Zhilin and
   Qi, Peng and
   Zhang, Saizheng and
   Bengio, Yoshua and
   Cohen, William and
   Salakhutdinov, Ruslan and
   Manning, Christopher D.",
  booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = oct # "-" # nov,
  year = "2018",
  address = "Brussels, Belgium",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D18-1259",
  doi = "10.18653/v1/D18-1259",
  pages = "2369--2380",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/natural_questions

 • Opis konfiguracji : Pytania są zbierane z wyszukiwań informacji w wyszukiwarce Google przez prawdziwych użytkowników w naturalnych warunkach. Odpowiedzi na pytania są opatrzone adnotacjami na pobranej stronie Wikipedii przez pracowników społecznościowych. Gromadzone są dwa rodzaje adnotacji: 1) ramka HTML zawierająca wystarczającą ilość informacji, aby całkowicie wywnioskować odpowiedź na pytanie (długa odpowiedź) oraz 2) podzakres lub podzakresy w ramce ograniczającej, które składają się na rzeczywistą odpowiedź (krótka odpowiedź) ). Używane są tylko przykłady, które mają krótkie odpowiedzi, a długa odpowiedź jest używana jako kontekst.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 121.15 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 339.03 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 104 071
'validation' 12836
 • Cytat :
@article{kwiatkowski-etal-2019-natural,
  title = "Natural Questions: A Benchmark for Question Answering Research",
  author = "Kwiatkowski, Tom and
   Palomaki, Jennimaria and
   Redfield, Olivia and
   Collins, Michael and
   Parikh, Ankur and
   Alberti, Chris and
   Epstein, Danielle and
   Polosukhin, Illia and
   Devlin, Jacob and
   Lee, Kenton and
   Toutanova, Kristina and
   Jones, Llion and
   Kelcey, Matthew and
   Chang, Ming-Wei and
   Dai, Andrew M. and
   Uszkoreit, Jakob and
   Le, Quoc and
   Petrov, Slav",
  journal = "Transactions of the Association for Computational Linguistics",
  volume = "7",
  year = "2019",
  address = "Cambridge, MA",
  publisher = "MIT Press",
  url = "https://aclanthology.org/Q19-1026",
  doi = "10.1162/tacl_a_00276",
  pages = "452--466",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/bio_asq

 • Opis konfiguracji: BioASQ, wyzwanie dotyczące biomedycznego indeksowania semantycznego na dużą skalę i odpowiadania na pytania, zawiera pary pytań i odpowiedzi, które są tworzone przez ekspertów dziedzinowych. Następnie są one ręcznie łączone z wieloma powiązanymi artykułami naukowymi (PubMed). Pełne streszczenie każdego z połączonych artykułów jest pobierane i używane jako indywidualny kontekst (np. pojedyncze pytanie może być połączone z wieloma niezależnymi artykułami w celu utworzenia wielu par QA-kontekst). Abstrakty, które nie zawierają dokładnej odpowiedzi, są odrzucane.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 2.54 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.70 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1504
 • Cytat :
@article{tsatsaronis2015overview,
  title={An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition},
  author={Tsatsaronis, George and Balikas, Georgios and Malakasiotis, Prodromos and Partalas, Ioannis and Zschunke, Matthias and Alvers, Michael R and Weissenborn, Dirk and Krithara, Anastasia and Petridis, Sergios and Polychronopoulos, Dimitris and others},
  journal={BMC bioinformatics},
  volume={16},
  number={1},
  pages={1--28},
  year={2015},
  publisher={Springer}
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/kropla

 • Opis konfiguracji: Przykłady DROP (Discrete Reasoning Over the content of Paragraphs) zostały zebrane podobnie jak w przypadku SQuAD, gdzie pracownicy społecznościowi proszeni są o utworzenie par pytanie-odpowiedź z akapitów Wikipedii. Pytania koncentrują się na rozumowaniu ilościowym, a oryginalny zbiór danych zawiera nieekstrakcyjne odpowiedzi numeryczne, jak również ekstrakcyjne odpowiedzi tekstowe. Stosowany jest zestaw pytań, które są ekstrakcyjne.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 578.25 KiB

 • Rozmiar zestawu danych : 5.41 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1503
 • Cytat :
@inproceedings{dua-etal-2019-drop,
  title = "{DROP}: A Reading Comprehension Benchmark Requiring Discrete Reasoning Over Paragraphs",
  author = "Dua, Dheeru and
   Wang, Yizhong and
   Dasigi, Pradeep and
   Stanovsky, Gabriel and
   Singh, Sameer and
   Gardner, Matt",
  booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference of the North {A}merican Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)",
  month = jun,
  year = "2019",
  address = "Minneapolis, Minnesota",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/N19-1246",
  doi = "10.18653/v1/N19-1246",
  pages = "2368--2378",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/duo_rc

 • Opis konfiguracji: używany jest podział ParaphraseRC zestawu danych DuoRC. W tym ustawieniu zbierane są dwa różne streszczenia fabuły tego samego filmu — jedno z Wikipedii, a drugie z IMDb. Dwa różne zestawy pracowników społecznościowych zadają pytania dotyczące fabuły filmu i odpowiadają na nie, gdzie „pytającym” wyświetlana jest tylko strona Wikipedii, a „odpowiadającym” tylko strona IMDb. Pytania oznaczone jako bez odpowiedzi są odrzucane.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.14 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 15.04 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1501
 • Cytat :
@inproceedings{saha-etal-2018-duorc,
  title = "{D}uo{RC}: Towards Complex Language Understanding with Paraphrased Reading Comprehension",
  author = "Saha, Amrita and
   Aralikatte, Rahul and
   Khapra, Mitesh M. and
   Sankaranarayanan, Karthik",
  booktitle = "Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
  month = jul,
  year = "2018",
  address = "Melbourne, Australia",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/P18-1156",
  doi = "10.18653/v1/P18-1156",
  pages = "1683--1693",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/rasa

 • Opis konfiguracji: Zbiór danych dotyczących czytania ze zrozumieniem z egzaminów (RACE) jest zbierany z egzaminów z czytania ze zrozumieniem w języku angielskim dla chińskich uczniów gimnazjów i szkół średnich. Stosowany jest podział szkół średnich (który jest trudniejszy), a także odfiltrowuje się niejawne pytania w stylu „wypełnij puste” (które są nienaturalne dla tego zadania).

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.49 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.53 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 674
 • Cytat :
@inproceedings{lai-etal-2017-race,
  title = "{RACE}: Large-scale {R}e{A}ding Comprehension Dataset From Examinations",
  author = "Lai, Guokun and
   Xie, Qizhe and
   Liu, Hanxiao and
   Yang, Yiming and
   Hovy, Eduard",
  booktitle = "Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = sep,
  year = "2017",
  address = "Copenhagen, Denmark",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D17-1082",
  doi = "10.18653/v1/D17-1082",
  pages = "785--794",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/wyodrębnianie_relacji

 • Opis konfiguracji : biorąc pod uwagę zestaw danych wypełniających gniazda, relacje między jednostkami są systematycznie przekształcane w pary pytań i odpowiedzi przy użyciu szablonów. Na przykład związek wykształcony_at(x, y) między dwoma bytami x i y występującymi w zdaniu można wyrazić jako „Gdzie był x wykształcony?” z odpowiedzią y. Gromadzonych jest wiele szablonów dla każdego typu relacji. Stosowany jest podział testu porównawczego zerowego zestawu danych (uogólnienie do niewidocznych relacji) i zachowywane są tylko pozytywne przykłady.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 830.88 KiB

 • Rozmiar zestawu danych : 3.71 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2948
 • Cytat :
@inproceedings{levy-etal-2017-zero,
  title = "Zero-Shot Relation Extraction via Reading Comprehension",
  author = "Levy, Omer and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Zettlemoyer, Luke",
  booktitle = "Proceedings of the 21st Conference on Computational Natural Language Learning ({C}o{NLL} 2017)",
  month = aug,
  year = "2017",
  address = "Vancouver, Canada",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/K17-1034",
  doi = "10.18653/v1/K17-1034",
  pages = "333--342",
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."

mrqa/podręcznik_qa

 • Opis konfiguracji: TextbookQA jest zbierany z lekcji z podręczników do nauki o życiu, nauk o ziemi i nauk fizycznych do gimnazjum. Pytania, którym towarzyszy diagram lub pytania typu „Prawda czy fałsz” nie są uwzględniane.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 1.79 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 14.04 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1503
 • Cytat :
@inproceedings{kembhavi2017you,
  title={Are you smarter than a sixth grader? textbook question answering for multimodal machine comprehension},
  author={Kembhavi, Aniruddha and Seo, Minjoon and Schwenk, Dustin and Choi, Jonghyun and Farhadi, Ali and Hajishirzi, Hannaneh},
  booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern recognition},
  pages={4999--5007},
  year={2017}
}

@inproceedings{fisch-etal-2019-mrqa,
  title = "{MRQA} 2019 Shared Task: Evaluating Generalization in Reading Comprehension",
  author = "Fisch, Adam and
   Talmor, Alon and
   Jia, Robin and
   Seo, Minjoon and
   Choi, Eunsol and
   Chen, Danqi",
  booktitle = "Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2019",
  address = "Hong Kong, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/D19-5801",
  doi = "10.18653/v1/D19-5801",
  pages = "1--13",
}

Note that each MRQA dataset has its own citation. Please see the source to see
the correct citation for each contained dataset."