Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

robosuite_panda_pick_place_can

 • Opis :

Te zestawy danych zostały utworzone w środowisku PickPlaceCan symulatora ramienia robota robosuite . Zestawy danych ludzkich zostały zarejestrowane przez jednego operatora przy użyciu kreatora RLDS i kontrolera gamepada.

Syntetyczne zbiory danych zostały zarejestrowane przy użyciu biblioteki EnvLogger .

Odcinki składają się z 400 kroków. W każdym odcinku po zakończeniu zadania dodawany jest tag, który jest przechowywany jako część niestandardowych metadanych kroku.

@misc{ramos2021rlds,
   title={RLDS: an Ecosystem to Generate, Share and Use Datasets in Reinforcement Learning},
   author={Sabela Ramos and Sertan Girgin and Léonard Hussenot and Damien Vincent and Hanna Yakubovich and Daniel Toyama and Anita Gergely and Piotr Stanczyk and Raphael Marinier and Jeremiah Harmsen and Olivier Pietquin and Nikola Momchev},
   year={2021},
   eprint={2111.02767},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.LG}
}

robosuite_panda_pick_place_can/human_dc29b40a (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji : zestaw danych wygenerowany przez człowieka (50 odcinków).

 • Strona główna : https://github.com/google-research/rlds

 • Rozmiar pobierania : 96.67 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 407.24 MiB

 • Dzieli :

Podział Przykłady
'train' 50
 • Cechy :
FeaturesDict({
  'agent_id': tf.string,
  'episode_id': tf.string,
  'episode_index': tf.int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float64),
    'discount': tf.float64,
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'Can_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float64),
      'Can_quat': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float64),
      'Can_to_robot0_eef_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float64),
      'Can_to_robot0_eef_quat': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'object-state': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float64),
      'robot0_eef_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float64),
      'robot0_eef_quat': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float64),
      'robot0_gripper_qpos': Tensor(shape=(2,), dtype=tf.float64),
      'robot0_gripper_qvel': Tensor(shape=(2,), dtype=tf.float64),
      'robot0_joint_pos_cos': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float64),
      'robot0_joint_pos_sin': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float64),
      'robot0_joint_vel': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float64),
      'robot0_proprio-state': Tensor(shape=(32,), dtype=tf.float64),
    }),
    'reward': tf.float64,
    'tag:placed': tf.bool,
  }),
})

robosuite_panda_pick_place_can/human_images_dc29b40a

Podział Przykłady
'train' 50
 • Cechy :
FeaturesDict({
  'agent_id': tf.string,
  'episode_id': tf.string,
  'episode_index': tf.int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float64),
    'discount': tf.float64,
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'Can_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float64),
      'Can_quat': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float64),
      'Can_to_robot0_eef_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float64),
      'Can_to_robot0_eef_quat': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'agentview_image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
      'birdview_image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
      'object-state': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float64),
      'robot0_eef_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float64),
      'robot0_eef_quat': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float64),
      'robot0_eye_in_hand_image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
      'robot0_gripper_qpos': Tensor(shape=(2,), dtype=tf.float64),
      'robot0_gripper_qvel': Tensor(shape=(2,), dtype=tf.float64),
      'robot0_joint_pos_cos': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float64),
      'robot0_joint_pos_sin': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float64),
      'robot0_joint_vel': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float64),
      'robot0_proprio-state': Tensor(shape=(32,), dtype=tf.float64),
      'robot0_robotview_image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
    }),
    'reward': tf.float64,
    'tag:placed': tf.bool,
  }),
})

robosuite_panda_pick_place_can/synthetic_stochastic_sac_afe13968

 • Opis konfiguracji : Syntetyczny zbiór danych wygenerowany przez agenta stochastycznego wyszkolonego z SAC (200 odcinków).

 • Strona główna : https://github.com/google-research/rlds

 • Rozmiar pobierania : 144.44 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 622.86 MiB

 • Dzieli :

Podział Przykłady
'train' 200
 • Cechy :
FeaturesDict({
  'agent_id': tf.string,
  'episode_id': tf.string,
  'episode_index': tf.int32,
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float32),
    'discount': tf.float64,
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'is_first': tf.bool,
    'is_last': tf.bool,
    'is_terminal': tf.bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'Can_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
      'Can_quat': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'Can_to_robot0_eef_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
      'Can_to_robot0_eef_quat': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'object-state': Tensor(shape=(14,), dtype=tf.float32),
      'robot0_eef_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
      'robot0_eef_quat': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'robot0_gripper_qpos': Tensor(shape=(2,), dtype=tf.float32),
      'robot0_gripper_qvel': Tensor(shape=(2,), dtype=tf.float32),
      'robot0_joint_pos_cos': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float32),
      'robot0_joint_pos_sin': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float32),
      'robot0_joint_vel': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float32),
      'robot0_proprio-state': Tensor(shape=(32,), dtype=tf.float32),
    }),
    'reward': tf.float64,
    'tag:placed': tf.bool,
  }),
})