Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

cifar10_uszkodzone

Cifar10Corrupted to zestaw danych wygenerowany przez dodanie 15 typowych uszkodzeń + 4 dodatkowe uszkodzenia do obrazów testowych w zestawie danych Cifar10. Ten zestaw danych obejmuje uszkodzone obrazy testowe Cifar10 przesłane przez oryginalnych autorów.

Podział Przykłady
'test' 10 000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
@inproceedings{
 hendrycks2018benchmarking,
 title={Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations},
 author={Dan Hendrycks and Thomas Dietterich},
 booktitle={International Conference on Learning Representations},
 year={2019},
 url={https://openreview.net/forum?id=HJz6tiCqYm},
}

cifar10_corrupted/brightness_1 (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: jasność, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/jasność_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: jasność, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/jasność_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: jasność, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/jasność_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: jasność, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/jasność_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: jasność, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/kontrast_1

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem kontrast, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/contrast_2

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem kontrast, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/kontrast_3

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem kontrast, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/kontrast_4

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem kontrast, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/kontrast_5

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem kontrast, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/defocus_blur_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: defocus_blur, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/defocus_blur_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: defocus_blur, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/rozmyte_rozmycie_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: defocus_blur, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/defocus_blur_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: defocus_blur, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/rozmyte_rozmycie_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: defocus_blur, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/elastic_1

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem elastycznej, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/elastic_2

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem elastycznej, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/elastic_3

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem elastycznej, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/elastic_4

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem elastycznej, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/elastyczne_5

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem elastycznej, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/fog_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: mgła, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/fog_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: mgła, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/mgła_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: mgła, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/fog_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: mgła, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/mgła_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: mgła, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frost_1

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem frost, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frost_2

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem frost, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frost_3

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem frost, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frost_4

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem frost, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/zamrożone_5

 • Opis konfiguracji: Sposób uszkodzeniem frost, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: frosted_glass_blur, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: frosted_glass_blur, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: frosted_glass_blur, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: frosted_glass_blur, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/frosted_glass_blur_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: frosted_glass_blur, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_blur_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: gaussian_blur, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_blur_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: gaussian_blur, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_blur_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: gaussian_blur, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_blur_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: gaussian_blur, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_blur_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: gaussian_blur, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_noise_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: gaussian_noise, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_noise_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: gaussian_noise, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/gaussian_noise_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: gaussian_noise, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/gaussian_noise_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: gaussian_noise, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/gaussian_noise_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: gaussian_noise, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/impulse_noise_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: impulse_noise, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/impulse_noise_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: impulse_noise, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/impulse_noise_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: impulse_noise, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/impulse_noise_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: impulse_noise, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/impulse_noise_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: impulse_noise, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jpeg_compression_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: jpeg_compression, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jpeg_compression_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: jpeg_compression, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jpeg_compression_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: jpeg_compression, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jpeg_compression_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: jpeg_compression, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/jpeg_compression_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: jpeg_compression, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/motion_blur_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: motion_blur, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/motion_blur_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: motion_blur, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/motion_blur_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: motion_blur, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/motion_blur_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: motion_blur, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/motion_blur_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: motion_blur, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/pixelate_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: pikselizacja, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/pixelate_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: pikselizacja, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/pixelate_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: pikselizacja, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/pixelate_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: pikselizacja, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/pixelate_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: pikselizacja, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/saturowane_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: nasyca poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/nasycone_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: nasyca poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/nasycone_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: nasyca poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/nasycone_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: nasyca poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/nasycone_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: nasyca poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/shot_noise_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: shot_noise, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/shot_noise_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: shot_noise, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/strzał_szum_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: shot_noise, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/strzał_szum_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: shot_noise, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/strzał_hałas_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: shot_noise, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/snow_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: śnieg, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/snow_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: śnieg, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/snow_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: śnieg, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/snow_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: śnieg, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzony/śnieg_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: śnieg, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/rozpryski_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: odprysków, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/rozpryski_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: odprysków, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/rozpryski_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: odprysków, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/rozpryski_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: odprysków, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/rozpryski_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: odprysków, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/speckle_noise_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: speckle_noise, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/speckle_noise_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: speckle_noise, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/speckle_noise_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: speckle_noise, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/speckle_noise_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: speckle_noise, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/speckle_noise_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: speckle_noise, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_corrupted/zoom_blur_1

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: zoom_blur, poziom istotności: 1

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/zoom_blur_2

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: zoom_blur, poziom istotności: 2

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/zoom_blur_3

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: zoom_blur, poziom istotności: 3

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/zoom_blur_4

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: zoom_blur, poziom istotności: 4

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

cifar10_uszkodzone/zoom_blur_5

 • Opis konfiguracji: Sposób Uszkodzenie: zoom_blur, poziom istotności: 5

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie