gtzan_music_speech

 • opis :

Zbiór danych został zebrany do celów dyskryminacji muzyki/mowy. Zbiór danych składa się ze 120 utworów, z których każdy trwa 30 sekund. Każda klasa (muzyka/mowa) ma 60 przykładów. Wszystkie ścieżki to 16-bitowe pliki audio 22050 Hz Mono w formacie .wav.

Rozdzielać Przykłady
'train' 128
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
audio Audio (Nic,) int64
dźwięk/nazwa pliku Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
 • Cytat :
@ONLINE {Music Speech,
  author = "Tzanetakis, George",
  title = "GTZAN Music/Speech Collection",
  year  = "1999",
  url  = "http://marsyas.info/index.html"
}