Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

gtzan_music_speech

 • opis:

Zbiór danych został zebrany w celu dyskryminacji muzyki/mowy. Zbiór danych składa się ze 120 ścieżek, każda po 30 sekund. Każda klasa (muzyka/przemówienie) ma 60 przykładów. Wszystkie ścieżki są 16-bitowymi plikami audio 22050 Hz Mono w formacie .wav.

Podział Przykłady
'train' 128
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
 • cytat:
@ONLINE {Music Speech,
  author = "Tzanetakis, George",
  title = "GTZAN Music/Speech Collection",
  year  = "1999",
  url  = "http://marsyas.info/index.html"
}