bair_robot_pushing_small

 • opis :

Ten zestaw danych zawiera około 44 000 przykładów ruchów pchających robota, w tym jeden zestaw treningowy (pociąg) i dwa zestawy testowe obiektów wcześniej widzianych (testseen) i niewidocznych (testnovel). To jest mała wersja 64x64.

Rozdzielać Przykłady
'test' 256
'train' 43264
 • Struktura funkcji :
Sequence({
  'action': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
  'endeffector_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
  'image_aux1': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8),
  'image_main': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Sekwencja
akcja Napinacz (4,) pływak32
pozycja_efektora_końcowego Napinacz (3,) pływak32
obraz_aux1 Obraz (64, 64, 3) uint8
obraz_główny Obraz (64, 64, 3) uint8
 • Cytat :
@misc{1710.05268,
 Author = {Frederik Ebert and Chelsea Finn and Alex X. Lee and Sergey Levine},
 Title = {Self-Supervised Visual Planning with Temporal Skip Connections},
 Year = {2017},
 Eprint = {arXiv:1710.05268},
}