berkeley_autolab_ur5

 • Opis :

UR5 wykonujący manipulację tkaniną, wybieranie miejsc itp

Podział Przykłady
'test' 104
'train' 896
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': FeaturesDict({
      'gripper_closedness_action': float32,
      'rotation_delta': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'terminate_episode': float32,
      'world_vector': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'hand_image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8),
      'image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8),
      'image_with_depth': Image(shape=(480, 640, 1), dtype=float32),
      'natural_language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
      'natural_language_instruction': string,
      'robot_state': Tensor(shape=(15,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja FunkcjeDykt
kroki/akcja/gripper_closedness_action Napinacz pływak32 1, jeśli chwytak jest zamknięty, -1, jeśli chwytak jest otwarty, 0, jeśli nie ma zmian.
kroki/akcja/delta_rotacji Napinacz (3,) pływak32 Zmiana delty w przechyleniu, pochyleniu i odchyleniu.
kroki/akcja/zakończ_odcinek Napinacz pływak32
kroki/akcja/wektor_świata Napinacz (3,) pływak32 Zmiana delty w XYZ.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/obraz_ręki Obraz (480, 640, 3) uint8
kroki/obserwacja/obraz Obraz (480, 640, 3) uint8
kroki/obserwacja/obraz_z_głębią Obraz (480, 640, 1) pływak32
kroki/obserwacja/osadzanie_języka_naturalnego Napinacz (512,) pływak32
kroki/obserwacja/instrukcja_języka_naturalnego Napinacz strunowy
kroki/obserwacja/stan_robota Napinacz (15,) pływak32 Wyjaśnienie stanu robota można znaleźć na stronie https://sites.google.com/corp/view/berkeley-ur5
kroki/nagroda Skalarny pływak32
 • Cytat :
@misc{BerkeleyUR5Website,
 title = {Berkeley {UR5} Demonstration Dataset},
 author = {Lawrence Yunliang Chen and Simeon Adebola and Ken Goldberg},
 howpublished = {https://sites.google.com/view/berkeley-ur5/home},
}