stanford_kuka_multimodal_dataset_converted_externally_to_rlds

 • Opis :

Wkładanie kołków Kuka iiwa z siłowym sprzężeniem zwrotnym

Podział Przykłady
'train' 3000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'contact': Tensor(shape=(50,), dtype=float32),
      'depth_image': Tensor(shape=(128, 128, 1), dtype=float32),
      'ee_forces_continuous': Tensor(shape=(50, 6), dtype=float32),
      'ee_orientation': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
      'ee_orientation_vel': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'ee_position': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'ee_vel': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'ee_yaw': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
      'ee_yaw_delta': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
      'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
      'joint_pos': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
      'joint_vel': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
      'optical_flow': Tensor(shape=(128, 128, 2), dtype=float32),
      'state': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
metadane_odcinka FunkcjeDykt
kroki Zbiór danych
kroki/akcja Napinacz (4,) pływak32 Akcja robota składa się z [3x pozycja EEF, 1x otwarcie/zamknięcie chwytaka].
kroki/rabat Skalarny pływak32 Rabat, jeśli jest podany, domyślnie wynosi 1.
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/is_terminal Napinacz bool
kroki/osadzanie_języka Napinacz (512,) pływak32 Osadzanie języka Kona. Zobacz https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder-large/5
kroki/instrukcja_językowa Tekst strunowy Instrukcja językowa.
kroki/obserwacje FunkcjeDykt
kroki/obserwacja/kontakt Napinacz (50,) pływak32 Dane kontaktowe robota.
kroki/obserwacja/obraz_głębokości Napinacz (128, 128, 1) pływak32 Obserwacja z głównej kamery głębinowej.
kroki/obserwacja/ee_forces_continuous Napinacz (50, 6) pływak32 Siły efektora końcowego robota.
kroki/obserwacja/orientacja_ee Napinacz (4,) pływak32 Kwaternion orientacji efektora końcowego robota.
kroki/obserwacja/ee_orientation_vel Napinacz (3,) pływak32 Prędkość orientacji efektora końcowego robota.
kroki/obserwacja/pozycja_ee Napinacz (3,) pływak32 Pozycja efektora końcowego robota.
kroki/obserwacja/ee_vel Napinacz (3,) pływak32 Prędkość efektora końcowego robota.
kroki/obserwacja/ee_yaw Napinacz (4,) pływak32 Odchylenie efektora końcowego robota.
kroki/obserwacja/ee_yaw_delta Napinacz (4,) pływak32 Delta odchylenia efektora końcowego robota.
kroki/obserwacja/obraz Obraz (128, 128, 3) uint8 Główna kamera obserwacji RGB.
kroki/obserwacja/połączenie_poz Napinacz (7,) pływak32 Wspólne pozycje robota.
kroki/obserwacja/wspólny_vel Napinacz (7,) pływak32 Prędkości stawów robota.
kroki/obserwacja/przepływ_optyczny Napinacz (128, 128, 2) pływak32 Ruch optyczny.
kroki/obserwacja/stan Napinacz (8,) pływak32 Informacje proprioceptywne robota, [7x pozycja stawu, 1x chwytak otwarty/zamknięty].
kroki/nagroda Skalarny pływak32 Nagroda, jeśli jest zapewniona, 1 na ostatnim etapie w przypadku wersji demonstracyjnych.
@inproceedings{lee2019icra,
 title={Making sense of vision and touch: Self-supervised learning of multimodal representations for contact-rich tasks},
 author={Lee, Michelle A and Zhu, Yuke and Srinivasan, Krishnan and Shah, Parth and Savarese, Silvio and Fei-Fei, Li and Garg, Animesh and Bohg, Jeannette},
 booktitle={2019 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)},
 year={2019},
 url={https://arxiv.org/abs/1810.10191}
}