multi_news

 • opis :

Multi-News, składa się z artykułów z wiadomościami i napisanych przez ludzi streszczeń tych artykułów z serwisu newser.com. Każde podsumowanie jest profesjonalnie napisane przez redaktorów i zawiera linki do oryginalnych cytowanych artykułów.

Istnieją dwie funkcje: - dokument: tekst artykułów oddzielonych specjalnym tokenem "|||||". - podsumowanie: podsumowanie wiadomości.

Rozdzielać Przykłady
'test' 5622
'train' 44 972
'validation' 5622
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'document': Text(shape=(), dtype=string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
dokument Tekst strunowy
streszczenie Tekst strunowy
 • Cytat :
@misc{alex2019multinews,
  title={Multi-News: a Large-Scale Multi-Document Summarization Dataset and Abstractive Hierarchical Model},
  author={Alexander R. Fabbri and Irene Li and Tianwei She and Suyi Li and Dragomir R. Radev},
  year={2019},
  eprint={1906.01749},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}