Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

maniok

Maniok składa się z obrazów liści manioku przedstawiających zdrowe i cztery (4) stany chorobowe; choroba mozaiki manioku (CMD), zaraza bakteryjna manioku (CBB), roztocze manioku (CGM) i choroba brunatnych smug manioku (CBSD). Zestaw danych zawiera łącznie 9430 obrazów oznaczonych etykietami. Obrazy oznaczone 9430 są podzielone na zestaw uczący (5656), zestaw testowy (1885) i zestaw walidacyjny (1889). Liczba obrazów na klasę jest niezrównoważona, przy czym dwie klasy chorób CMD i CBSD mają 72% obrazów.

Podział Przykłady
'test' 1885
'train' 5,656
'validation' 1,889
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
})

Wyobrażanie sobie

 • cytat:
@misc{mwebaze2019icassava,
  title={iCassava 2019Fine-Grained Visual Categorization Challenge},
  author={Ernest Mwebaze and Timnit Gebru and Andrea Frome and Solomon Nsumba and Jeremy Tusubira},
  year={2019},
  eprint={1908.02900},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CV}
}