maniok

Maniok składa się z obrazów liści rośliny manioku, przedstawiających zdrowe i cztery (4) stany chorobowe; choroba mozaiki manioku (CMD), bakteryjna zaraza manioku (CBB), greem roztocza manioku (CGM) i choroba brązowej smugi manioku (CBSD). Zbiór danych składa się łącznie z 9430 oznaczonych obrazów. Obrazy oznaczone 9430 są podzielone na zestaw treningowy (5656), zestaw testowy (1885) i zestaw walidacyjny (1889). Liczba obrazów na klasę jest niezrównoważona, przy czym dwie klasy chorób CMD i CBSD mają 72% obrazów.

Rozdzielać Przykłady
'test' 1885
'train' 5656
'validation' 1889
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obraz/nazwa pliku Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64

Wyobrażanie sobie

 • Cytat :
@misc{mwebaze2019icassava,
  title={iCassava 2019Fine-Grained Visual Categorization Challenge},
  author={Ernest Mwebaze and Timnit Gebru and Andrea Frome and Solomon Nsumba and Jeremy Tusubira},
  year={2019},
  eprint={1908.02900},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CV}
}