mt_opt

 • opis :

Zbiory danych dla artykułu MT-Opt .

@misc{kalashnikov2021mtopt,
   title={MT-Opt: Continuous Multi-Task Robotic Reinforcement Learning at Scale},
   author={Dmitry Kalashnikov and Jacob Varley and Yevgen Chebotar and Benjamin Swanson and Rico Jonschkowski and Chelsea Finn and Sergey Levine and Karol Hausman},
   year={2021},
   eprint={2104.08212},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.RO}
}

mt_opt/rlds (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji: Ten zestaw danych zawiera epizody zadań zebrane z floty prawdziwych robotów. Jest zgodny z formatem RLDS, aby reprezentować kroki i odcinki.

 • Rozmiar zestawu danych : 4.38 TiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 920165
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'episode_id': string,
  'skill': uint8,
  'steps': Dataset({
    'action': FeaturesDict({
      'close_gripper': bool,
      'open_gripper': bool,
      'target_pose': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
      'terminate': bool,
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'gripper_closed': bool,
      'height_to_bottom': float32,
      'image': Image(shape=(512, 640, 3), dtype=uint8),
      'state_dense': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    }),
  }),
  'task_code': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
identyfikator_odcinka Napinacz strunowy
umiejętność Napinacz uint8
kroki Zbiór danych
kroki/działanie FunkcjeDict
kroki/akcja/zamknij_chwytak Napinacz bool
kroki/akcja/open_gripper Napinacz bool
kroki/akcja/pozycja_docelowa Napinacz (7,) pływak32
kroki/działanie/zakończ Napinacz bool
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja FunkcjeDict
kroki/obserwacja/chwytak_zamknięty Napinacz bool
kroki/obserwacja/wysokość_do_dna Napinacz pływak32
kroki/obserwacja/obraz Obraz (512, 640, 3) uint8
kroki/obserwacja/state_dense Napinacz (7,) pływak32
kod_zadania Napinacz strunowy

mt_opt/sd

 • Opis konfiguracji : zestaw danych detektorów sukcesów, który zawiera definicje ukończenia zadań opracowane przez ludzi.

 • Rozmiar zestawu danych : 548.56 GiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 94636
'train' 380234
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'image_0': Image(shape=(512, 640, 3), dtype=uint8),
  'image_1': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8),
  'image_2': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8),
  'success': bool,
  'task_code': string,
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
obraz_0 Obraz (512, 640, 3) uint8
obraz_1 Obraz (480, 640, 3) uint8
obraz_2 Obraz (480, 640, 3) uint8
powodzenie Napinacz bool
kod_zadania Napinacz strunowy